Home Suriname Traangas tegen verstoring openbare orde

Traangas tegen verstoring openbare orde

43
0
traangas-tegen-verstoring-openbare-orde

foto

Minister Kenneth Amoksi van Justitie & Politie donderdagavond in De Nationale Assemblee.


Assembleelid Stephen Tsang (NDP) vindt dat Suriname richting een politiestaat gaat. Hij vroeg donderdag in De Nationale Assemblee waarom een openbare aanbesteding wordt gehouden voor het leveren van traangas voor het Korps Politie Suriname (KPS). Hij wil weten waarvoor het traangas wordt aangeschaft.

KPS heeft de bekendmaking gedaan dat het bestek van 10 tot en met 13 augustus verkrijgbaar is bij de afdeling Financiële Comptabele Begrotingszaken, tegen een vergoeding van SRD 500. Het gaat om een openbare aanbesteding voor levering van traangas met bijbehoren. De kosten worden gefinancierd door de staatsbegroting.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie deelde in ’s landsvergaderzaal mee dat de aankoop van traangas te maken heeft met de paraatheid van de veiligheidsinstituten en onder andere de Mobiele Eenheid van het KPS. “We weten namelijk niet wanneer er erupties kunnen optreden met betrekking tot de verstoring van de openbare orde. We zien vaker aankondigingen van acties op social media. Daarnaast heeft de overheid lopende verplichtingen met productiemaatschappijen voor de garantie van een stabiel ondernemingsklimaat. Het kan alle richtingen opgaan en we moeten voorbereid zijn op deze omstandigheden”, legt de minister uit.

Assembleelid Melvin Bouva (NDP) merkte op dat mensen zich geïntimideerd voelen. Demonstraties zijn veelal vreedzaam geweest. Hij wil weten of er een aanleiding is om aan te nemen dat er niet vreedzaam zal worden betoogd.

Amoksi antwoordde hierop dat bepaalde items tot de standaarduitrusting van de politie behoren. Dat is wereldwijd het geval. Jarenlang zijn zijn bepaalde benodigdheden niet aangeschaft. De regering spant zich in om wat de opsporingsdiensten nodig hebben, te realiseren. Alle mogelijke manieren worden bekeken om de veiligheid te garanderen.