Home Suriname Klimaatcrisis, wild life- en milieuvernietiging treft ook Suriname

Klimaatcrisis, wild life- en milieuvernietiging treft ook Suriname

29
0
klimaatcrisis,-wild-life-en-milieuvernietiging-treft-ook-suriname

foto


De tweede Open Campus Lecture Series ‘De diverse diversiteiten van Suriname’ is vanaf 27 juli in volle gang.  Gedurende een half jaar wordt elke dinsdagavond via ATV 12.3 en social media kennis gedeeld met het publiek via een presentatie en een workshop op de volgende dag. De presentaties en workshops zijn gegroepeerd  in vijf blokken : natuur, gezondheid, cultuur, methodologie en overige diversiteiten.De uitvoering is in handen van een consortium met de Stichting Green Heritage Fund Suriname, Stichting Wetenschappelijke Informatie, Digital Talents Academy, en de Leerstoel van Prof. Jack Menke aan de Anton de Kom universiteit. Met de inleiding van Menke over ‘de Diverse diversiteiten van Suriname’,  en de beschouwing over ‘lokale ontwikkeling en klimaatverandering’ door Jamille Haarloo is het startschot gegeven om kennis te delen met de samenleving.

Schade klimaatcrisis

Haarloo geeft met harde gegevens aan dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Deze gassen komen vooral vrij bij het gebruik van fossiele brandstoffen en bij het vernietigen van ecosystemen die veel koolstof en methaan bevatten. Dit gebeurt wereldwijd meestal om plaats te maken voor landbouw en veeteelt. Land conversie is ook de voornaamste reden waarom er veel biodiversiteit verloren gaat.

De gemeenschap wordt al tientallen jaren gewaarschuwd dat deze trends ongunstig en zelf gevaarlijk kunnen uitpakken voor de mensheid. Toch hebben we het punt bereikt dat de extreme weersomstandigheden van het afgelopen jaar wereldwijd hebben geleid tot tientallen miljarden Amerikaanse dollars aan schade, duizenden doden en miljoenen ontheemden, stelt Haarloo.

Voorbereiding Suriname een must

Volgens de klimaatprojecties zullen we ons ook in Suriname beter moeten voorbereiden, vooral op een toenemende blootstelling aan extreme hitte, droogte en momenten van ernstige overstromingen. De regenbuien worden extremer. Het wordt geleidelijk warmer en kan rond 2070 in Suriname net zo heet worden als de warmste delen van de Sahara. Er is veel werk aan de winkel. Er zijn veel verkeerde handelingen gepleegd die de lokale risico’s vergroten en de situatie zorgwekkender maken. De uitgifte en verkaveling van grond langs de kust en de goudmijnbouw in het achterland hebben steeds ergere vormen aangenomen.

Opoffering natuurlijke bescherming Paramaribo

Ook bij Paramaribo wordt de natuurlijke oeverbescherming opgeofferd voor privé-doeleinden, waardoor er uiteindelijk situaties kunnen ontstaan zoals bij Weg naar Zee. Hier is sinds 1987 de kustlijn op bepaalde plekken met meer dan 1 km landinwaarts verschoven. Een rapport van de Wereldbank uit 2017 laat ook zien dat het er niet positief uitziet voor Paramaribo en Weg naar Zee als er geen goede aanpak komt.

Goudmijnbouw destructief

Als we een deel van het binnenland (> 1.5 miljoen hectare) met satellietbeelden bekijken, ziet men hoeveel bos en waterwegen ernstig vernietigd en vervuild worden door de goudmijnbouw. Het gebied bestaat onder andere uit het stuwmeer, Brownsberg, en delen van de Marowijne- en Saramaccarivier. Als we kijken naar de bijdrage van de mijnbouw aan de formele economie van 10 jaar geleden toen het economisch nog goed ging, was dit maar 8% – minder dan de helft van de bijdrage van ‘Handel, Restaurants en Hotels’. Is het economisch belang dan nog een goed excuus om de destructie zo door te laten gaan? Al deze handelingen maken ons land steeds kwetsbaarder. Het verwijderen van bossen verergert overstromingen en droogte.

Mijnbouw in het Stuwmeer (Foto: Save Suriname)

De combinatie van ontbossing en klimaatverandering kan delen van het Amazone regenwoud veranderen in een savanne. Haarloo concludeert dat we beter moeten omgaan met de natuur, en het land anders gaan besturen en beheren om ons goed voor te bereiden op de blootstelling aan de steeds extremere effecten van klimaatverandering.Exploitatie wilde dieren versus natuurbehoud


De  Open Campus Lectures die op 27 juli begonnen met het blok over Natuur en Diversiteit, worden op 3 augustus voortgezet met het actueel thema diversiteit van dieren en ontwikkeling. Monique Pool gaat in op  de vraag hoe de bewustwording over onze eigen wilde dieren kan worden verbeterd binnen een gezond ecosysteem. Gekeken wordt naar het spanningsveld tussen exploitatie van wilde dieren voor economisch gewin en natuurbehoud. Aan de hand van enkele voorbeelden worden de export en ethiek van de verkoop van wilde dieren, en ook dierenrechten onder een vergrootglas geplaatst.

Na de presentatie is er discussie met het publiek en een panel met Vanessa Tjon Kwan Paw van de Vereniging Dieren exporteurs en Romeo Lala ,Chef vergunningen van de afdeling Natuurbeheer LBB. Eenieder kan kosteloos deze unieke  serie volgen op ATV en  de  social media en zich vooraf registreren voor deelname via de website www.opencampus.sr