Home Suriname Kanhai pleit voor vrijspraak Bouterse; geen bewijs

Kanhai pleit voor vrijspraak Bouterse; geen bewijs

30
0
kanhai-pleit-voor-vrijspraak-bouterse;-geen-bewijs

foto

Raadsman van Desi Bouterse, Irvin Kanhai, in gesprek met journalisten na de zitting van de Krijgsraad vrijdag.


Irvin Kanhai, raadsman van ex-legerleider Desi Bouterse, is in zijn pleidooi vrijdag stil blijven staan bij ‘voorbedachte rade’. “Een kwalificatie waarvoor de vereiste voorbedachte rade bewezen is geacht op grond van niets meer dan dat de verdachte bij de rechter-commissaris het woord ‘draaiboek’ heeft gebruikt, in de context van de voorbereiding van een militaire operatie… Draaiboek!”, stelt Kanhai. De voorbedachte rade is volgens Kanhai niet hard gemaakt door de auditeur-militair. Hij betoogt dat alle pogingen van de auditeur-militair door de verdediging zijn ontkracht en van de tafel zijn geveegd. De Krijgsraad is volgens Kanhai afgeleid door het woord ‘draaiboek’. Hij pleit voor vrijspraak.

“Dit lijkt het bewijs, dat het kennelijk beoogde doel van veroordeling van de verdachte kosten wat het kost, nimmer op een juridisch verantwoorde wijze zal kunnen worden bereikt,” stelt de raadsman. “Het uitgangspunt van dit proces was het zeer tragische verlies van 15 levens van landgenoten, die inderdaad hun sporen binnen de Surinaamse samenleving hadden verdiend en die mogelijk nog veel aan de verdere ontwikkeling van ons land zouden kunnen bijdragen.”

Daarvan uitgaande lijkt een strafproces te zijn opgezet dat, mede op aansturing van de ex-kolonisator van ons land (o.a. met de zeer intensief gepromote slogan van ‘decembermoorden, decembermoorden’), zonder enig nader onderzoek, voor 100% is uitgegaan van de absolute onschuld van de mensen die zijn omgekomen. Bijgevolg lijkt vervolgens voor 100% te zijn uitgegaan van de moorddadige schuld van mensen onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende personen in het Fort Zeelandia waren gebracht, waar zij op of omstreeks 8 december 1982 zijn omgekomen”.

Kanhai vindt dat van de zijde van de vervolging uitsluitend een zoektocht is geworden naar bewijzen voor de beoogde strafbaarstelling van de mensen, onder wiens verantwoordelijkheid de gearresteerden in Fort Zeelandia waren ondergebracht en wel zeer preponderant, strafbaarstelling van de verdachte, die de leiding daarvan had. Dit is volgens hem in eerste instantie zelfs gebeurd met negering dan wel ontkenning, dat die mensen toevallig ook de hoogste verantwoordelijkheid hadden voor de nationale veiligheid en als zodanig niet alleen gerechtigd, maar ook absoluut verplicht waren, om de betreffende landgenoten die naar hun inzicht van ernstige staatsgevaarlijke activiteiten werden verdacht, legitiem onder arrest te plaatsen. “Dit is onbetwistbaar de beschamende en frustrerende grondslag geweest, waarop het onderhavige zogenaamde 8-december strafproces van start lijkt te zijn gegaan en daarop tot op heden gebaseerd lijkt te zijn gebleven”.

“Mevrouw de president en leden van de Krijgsraad, ik mag u thans dan voorhouden om het daarheen te leiden, dat aan de onmiskenbare grote behoefte binnen onze samenleving wordt voldaan. Dat het proces zo spoedig mogelijk tot een einde wordt gebracht; en wel vrijspraak voor de verdachte dan wel ontslag van rechtsvervolging, zoals de verdediging reeds aan het einde van de dupliek had gevraagd”, stelt Kanhai aan het eind van zijn pleidooi.

U kunt het pleidooi van raadsman Irvin Kanhai hier downloaden.