Home Suriname Bouterse: Krijgsraad ontbeert militaire kennis voor goed oordeel

Bouterse: Krijgsraad ontbeert militaire kennis voor goed oordeel

29
0
bouterse:-krijgsraad-ontbeert-militaire-kennis-voor-goed-oordeel

foto

Ex-legerleider Desi Bouterse na de zitting van de Krijgsraad vrijdag. Zijn aanhang is gedurende het proces op hem blijven wachten. (Foto: Ranu Abhelakh)


Oud-lederleider Desi Bouterse heeft vrijdag in zijn laatste woord tegenover de Krijgsraad aangegeven dat hij geen objectief rechtsproces heeft gehad. Vanaf de start van het proces stond volgens hem als een paal boven water dat ‘de voorbedachte rade’ geconstrueerd moest worden. De voorbedachte rade is een absolute vereiste voor de veroordeling wegens moord. “Er kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat aan dit vereiste in de verste verten niet is voldaan! Trouwens wat er niet is, is er gewoon niet!”, voert de verdachte aan. Bouterse is door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij is in verzet gegaan hiertegen. De auditeur-militair persisteert bij de vorige eis van 20 jaar celstraf. Op 30 augustus zal de Krijgsraad in deze zaak vonnis vellen. Bouterse vindt de uitspraak van de Krijgsraad niet zo belangrijk. Belangrijker is hoe verder gegaan wordt met het land na 30 augustus.

Bouterse meent dat de Krijgsraad geen blijk heeft gegeven enige kennis, dan wel voldoende kennis te hebben van militaire acties. Hij twijfelt niet aan de academische kwalificaties van de leden van de Krijgsraad, die allen burgers zijn. De militaire rechtbank wordt gevormd door president Cynthia Valstein-Montnor en de rechters Suzanne Chu en Rewita Chatterpal. “Uw academische kwalificaties zijn wat mij betreft ‘top rank’, aan uw kennis van rechtswetenschap wordt dezerzijds absoluut niet getwijfeld. Maar het moest toch gezegd worden omdat deze kennis, deze militaire deskundigheid, anders wordt opgedaan, met veel modder aan de eigen laarzen en kennisoverdracht door instructeurs die in de meest complexe militaire situaties betrokken zijn geweest en die niet zelden zelf in een situatie van leven en dood hebben verkeerd”, voert Bouterse aan.

“Naar mijn mening is het ontbreken van die kennis een van de belangrijkste redenen geweest voor de wijze waarop het proces is gevoerd en de conclusies over schuld en onschuld die daarbij zijn getrokken”, stelt de ex-legerleider. Hij betoogt dat wanneer mensen worden “verdacht van ernstige staatsgevaarlijke activiteiten, het volkomen legitiem is om die onder arrest te plaatsen”. Dit gebeurt overal ter wereld en is ook hier gebeurt, legt Bouterse uit. “Dat wil zeggen in het holst van de nacht, daarbij communicatie van huisgenoten met derden beperkend om het tijdig waarschuwen van comparanten onmogelijk te maken, enzovoorts. Voor uw Krijgsraad is het terechte ophalen van de verdachten kennelijk een zeer criminele handeling geweest. Waarschijnlijk daarom dat in uw vonnis ca. 40 dramatische pagina’s aan het ophalen van de verdachten zijn gewijd, met geen ander gevolg dan dat de verdachten ten overstaan van de gemeenschap nog een onverdiende, extra criminaliserende smet is opgeworpen”.

Bouterse rekent op een juist eindoordeel van de Krijgsraad, en zo niet, op een eerlijke, onbevooroordeelde procesvoering in het volgende hoger beroep. “Vooral omdat de consequenties van het gevoerde strafproces en de veroordelingen die daarbij zijn uitgesproken, een absoluut onaanvaardbare, vernietigende consequentie hebben op de weerbaarheid van vele komende generaties van ons volk, tegen kwaadaardige invallen van externe krachten die ernstige, vernietigende schade aan ons land en volk beogen”. Bouterse herhaalt dat hij zeker weet, dat “wat het eindoordeel van dit rechtsproces ook zal mogen zijn, de geschiedenis mij zal vrijspreken van alle schuld aan het trieste, traumatische gebeuren van 8 december 1982”.

U kunt het laatste woord van Desi Bouterse hier downloaden.