Home Suriname Heftige debatten over verhoging van omzetbelasting

Heftige debatten over verhoging van omzetbelasting

35
0
heftige-debatten-over-verhoging-van-omzetbelasting

foto

Assembleelid Patricia Etnel kan zich niet terugvinden in de verhoging van de omzetbelasting nu.


In De Nationale Assemblee is het donderdag heftig aan toegegaan tijdens de debatten over het verhogen van de omzetbelasting voor alle categorieën naar 12%. Oppositieleden en Patricia Etnel (NPS) vroegen zich af of deze verhoging nu moet worden doorgevoerd, terwijl het volk gebukt gaat onder de situatie. Op 21 januari is het omzetbelastingtarief voor de invoer van goederen met 2% verhoogd naar 12%. Voor levering van goederen is de omzetbelasting 10% en voor het verrichten van diensten 8%. De regering heeft besloten een unificatietarief te hanteren van 12% voor alle drie categorieën.

Etnel heeft onomwonden aangegeven dat zij geen voorstander is van verhoging van de omzetbelasting. Zij kan zich niet in terugvinden dat verzwarende maatregelen in één jaar moeten worden doorgevoerd, terwijl de regering nog vier jaar aanzit. Zij stelde pleitbezorger van het volk te zijn. Coalitiefractieleider Asis Gajadien, die voorzitter is van de commissie die de openbare behandeling van de wetswijziging heeft voorbereid, benadrukte dat de hervormingen nodig zijn. De verhoging is opgenomen in het Herstelprogramma en is ter voorbereiding van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) die medio volgend jaar doorgevoerd moet worden. Hij beseft dat verhogingen pijn doen, maar de scheefgegroeide economie moet worden rechtgetrokken. De omzetbelasting zal dan opgetrokken worden naar 15%.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar, lid van de commissie, voerde aan dat in korte tijd – nog geen 48 uur – deze openbare behandeling is doorgedrukt. Er is niet eens rekening gehouden met de procedures. Hij wees erop dat het volk al zwaar te verduren heeft door alle verhogingen. De prijzen zullen nog meer stijgen. Hij stelde dat dit niet het juiste moment is om de omzetbelasting te verhogen. Zijn fractiegenoot Stephen Tsang benadrukte dat het om de tweede verhoging van de omzetbelasting gaat binnen zes maanden. De regering wil SRD 22 miljoen per maand ophalen. Hij betoogde dat de governmenttake verhoogd is en dat er vier devaluaties al zijn geweest. De prijzen in de winkels gaan verder stijgen, terwijl ook de elektriciteitstarieven drastisch omhoog zijn gegaan. De brandstofprijs blijft ook stijgen.

BEP-fractieleider tevens lid van de commissie, Ronny Asabina, stelde dat er genoeg alternatieven zijn om geld binnen te halen. Hij stelde dat de verhoging voor levering van goederen van 10 naar 12%, een stijging van 20$ zal zijn. Dat is ook het geval bij de invoer van goederen. Voor het verrichten van diensten van 8 naar 12% houdt een stijging in van 50%. De verhoging van de drie categorieën is volgens hem gemiddeld 30%. “Een gezond belastingregime staat en valt met check and balance, met controle, met verhoging van de pakkans, met verhoging van de controle dichtheid, met meer en beter aanspreekbaar en zichtbaar toezicht. Met andere woorden het is de key… de randvoorwaarden in place hebben. Blijven verhogen draagt bij tot het verhogen van de zakken of cashflow van belastingplichtigen, maar ook animositeit bij de belastingplichtigen. Dezelfde groep die braaf betaalt, wordt constant lastig gevallen… Belasting betalen moeten wij sexy maken en dat doet u niet door de belastingdruk te verhogen”, meent Asabina.

Het Assembleelid wil in een besloten vergadering weten wat de afspraken zijn tussen de Belastingdienst en de multinationals. Volgens Asabina loopt de Staat veel belastinginkomsten daar mis. “De wetswijziging, beter gezegd de verhoging van de omzetbelasting zal een domino-effect, een multiplier effect op de economie met zich mee brengen. Het betekent dat het ook ongunstig zal uitpakken voor de burger, een extra zware last in de portemonnee van het getergde volk, de belastingdruk voor dat deel dat steeds betaalt verder laten oplopen. Omdat de verhoging geen dolksteek in de rug mag zijn van de gewone burgers en de ondernemers, doe ik een dringend, doch beleefd beroep op de regering om de voorgestelde wetswijziging achterwege te laten. De intentie is om de kas beter te laten rinkelen. Ook wij willen de economie weer op spoor krijgen, maar de aanpak is fout”, stelde hij. De regering komt dinsdag aan het woord.