Home Suriname Export groenten drastisch afgenomen; teleurgesteld in LVV

Export groenten drastisch afgenomen; teleurgesteld in LVV

19
0
export-groenten-drastisch-afgenomen;-teleurgesteld-in-lvv

foto

Swami Girdhari, secretaris van de VEAPS.


Sinds het ingaan van de maatregel per 15 juni om export van vier gewassen naar de Europese Unie eenzijdig stop te zetten, zijn de exporthoeveelheden drastisch afgenomen. Boulanger, antroewa en peper zijn gevraagde producten. Het vierde gewas is bitawiri. “De afname is ongeveer 80% van de exporthoeveelheid en heeft een grote impact op de financiële positie van de exportbedrijven. Het lijkt alsof het ministerie van LVV helemaal niet wenst te praten over de nadelige financiële effecten voor de exporteurs en haar outgrowers,” zegt Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) in een interview met Starnieuws.

Girdhari merkt op dat op 3 juni, minister Prahlad Sewdien in bijzijn van zijn staf en deskundigen in een Zoommeeting aan de VEAPS-leden had had meegedeeld dat er een exportverbod is ingesteld van vier gewassen. Afgesproken was dat VEAPS binnen een week een brief met haar zienswijze zou richten aan de minister, welke is geschied op 9 juni 2021. Er is nog geen reactie ontvangen van de bewindsman. “Dit is zeer teleurstellend en geeft blijkbaar aan hoe het ministerie begaan is met de belangen van de exporteurs en haar outgrowers,” stelt Girdhari. De VEAPS heeft eerder ook haar misnoegen geuit over de gang van zaken.

De VEAPS heeft LVV en zijn deskundigen mondeling en schriftelijk gevraagd om een werkplan en tijdsplanning met de activiteiten en de verantwoordelijkheden van de diverse actoren. De organisatie had ook gevraagd om een monitoringselement te koppelen aan het werkplan. “Helaas hebben we tot heden geen werkplan gezien. Dit is een teken van geen goed bestuur en mist elke vorm van transparantie,” meent de secretaris van de VEAPS.

Het enige wat de exporteurs weten is dat na drie maanden een evaluatie zal worden gehouden of de schorsing wordt opgeheven of deze wordt gecontinueerd. “Het lijkt alsof men niet bewust is dat de afnemers in Nederland straks de producten zullen betrekken uit andere landen. Hierdoor verliezen we onze markten. Daarom is transparantie zeer noodzakelijk, zodat de exporteurs het LVV beleid kunnen bespreken met hun afnemers voor behoud van de exportmarkt.”

Het ministerie van LVV blijkt volgens Girdhari tot nu toe alleen aandacht te besteden aan de fytosanitaire issues (voornamelijk het voorkomen van insecten in de exportzending), terwijl VEAPS ook de aandacht gevraagd heeft voor een eventuele compensatie van de schade die exporteurs en haar outgrowers ondervinden van deze eenzijdige maatregel van LVV. Verder heeft de VEAPS ook ondersteuning gevraagd om gezamenlijk dit vraagstuk aan de orde te stellen bij de banken, omdat de exporteurs hun leningen moeizaam kunnen aflossen door deze maatregel.

VEAPS is niet tegen de activiteiten van LVV om het voorkomen van schadelijke insecten in de exportzendingen tegen te gaan, zegt Girdhari. De leden ondersteunen de samenwerking van LVV met CELOS, Anton de Kom Universiteit van Suriname en externe deskundigen op de diverse activiteiten voor het verbeteren van de teeltmethoden en technieken op het veld en de gewasbehandeling in de packinghouse van de exporteurs. Inmiddels hebben de exporteurs volledig hun medewerking verleend aan de deskundigen van CELOS inzake de behandeling van de groenten en fruit in hun verpakkingsfaciliteiten.

“LVV is zeer kordaat geweest met de stopzetting van de export van de vier gewassen, maar wat is het beleid van het ministerie over de import van verse groenten en fruit? Zijn de import groenten en fruit ook voorzien van een fytosanitaire certificaat uit het exportland? Zijn de importgroenten en fruit ook vrij van insecten?” VEAPS is benieuwd naar het antwoord hierop van LVV.