Home Suriname Verdediging Hausil eist vrijspraak en nietigverklaring OM

Verdediging Hausil eist vrijspraak en nietigverklaring OM

16
0
verdediging-hausil-eist-vrijspraak-en-nietigverklaring-om

foto

De raadslieden Raoul Lobo en Murwin Dubois in gesprek met journalisten na de zitting. Zij hebben hun pleidooi gehouden gisteren. (Foto: Raoul Lith)


Murwin Dubois heeft dinsdag samen met zijn collega Raoul Lobo vrijspraak geëist voor hun cliënt van de gehele ten laste legging en ook het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie (OM). Zij staan Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs juridisch bij in de zaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Ook eisen zij het nietig verklaren van de dagvaarding aan hun cliënt. De raadslieden hebben hun pleidooi gehouden voor rechter Maytrie Kuldip Singh die de zaak behandelt.

De Anti-corruptie wet kan volgens Lobo niet worden toegepast op Alibaks-Hausil. De belangrijkste pijler van deze wet is preventie en niet strafvervolging. Lobo geeft aan dat gelijk na de afkondiging van de wet er een commissie benoemd en geïnstalleerd moest worden. “Als het instituut dat het preventiebeleid moet monitoren er nog niet was tijdens de aanhouding, heb je dus geen case tegen Hausil en anderen op basis van de Anti-corruptiewet omdat de wetgeving niet effectief was in de praktijk”.

Lobo zegt dat het OM ten onrechte artikel 13 lid 1a van de Anti-corruptiewet ten laste legt bij Hausil. Hij merkt op dat tijdens haar aanhouding sprake was van een halve wet die niet volledig uitvoerbaar was. Volgens de jurist was het OM “gefixeerd op het strafrechtelijk gedeelte en zocht alleen naar de strafbepalingen zonder te letten op de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze wet”.

In hun pleidooi hebben de raadslieden de verklaringen aangehaald van Michael Soekhnandan, directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken en William Orie directeur Monetaire en Economische Zaken bij de moederbank. Deze directie leden hebben beiden bezwarende verklaringen afgelegd tegen Hausil. Volgens Lobo waren er sinds het begin van deze zaak vraagtekens naar het handelen van Soekhnandan die besluiten heeft helpen nemen. “De verklaringen zou je kunnen zeggen laten te wensen over. En het OM heeft ze (de CBvS directeuren) altijd op een voetstuk geplaatst.” Er zijn geen enkele kritische vragen van noch het OM noch de politie.

De advocaten weten niet of de zaak een andere wending krijgt nu bekend is dat de dienstbetrekking tussen CBvS met Soekhnandan en Orie tot een eind is komen. “Dat weten we natuurlijk niet. Maar naar onze mening, zoals wij hebben betoogd, zou dat wel moeten. We zijn afhankelijk van het gerecht, maar proberen wel een rechter te overtuigen van ons gelijk”.  Lobo meent dat hij niet kan zeggen wat het OM wel of niet kan doen. Wel geeft hij aan dat beginselen van een goede procesorde zijn overschreden. Hij geeft aan omdat zijn cliënt is opgesloten en andere directieleden vrij rondlopen. Deze zaak staat 29 juli weer op de rol.