Home Suriname Reactie op: Regering Grondenrechten Na Wan Wenk

Reactie op: Regering Grondenrechten Na Wan Wenk

26
0
reactie-op:-regering-grondenrechten-na-wan-wenk

foto


Dat ik academisch opgeleid ben en Bestuursrecht doceer aan de universiteit, legt mij de verantwoordelijkheid op, een zakelijke  en inhoudelijke bijdrage te leveren aan elke discussie met wie dan ook aan te gaan. Dat het vraagstuk betreffende de rechten van Inheemsen en Marrons mij regardeert staat als een paal boven water, vanwege het simpele feit dat ik een Marron ben.

De niet zakelijke reactie van de auteur is zeer  typerend voor de kwaliteit en zorgvuldigheid waarmee zaken aangaande het vraagstuk zijn aangepakt; n.l confronterend, miskennen en kronkelend. Dat de auteur in zijn artikel mijn persoonlijke maatschappelijke status meent aan te halen levert geen bijdrage aan de discussie.

Onder meer vraag ik me af, wat de toegevoegde waarde is van zijn initiatief in het eerste artikel. Een ander punt is dat het college met betrekking tot procedures waarlangs wetten tot stand komen niet aan mij besteed hoeft te worden.

Het moet als bekend worden verondersteld dat een  wet zelf geen terugwerkende kracht hoeft te hebben, maar wel rechtsgevolgen kan hebben voor rechten  die veel eerder dan die wet zijn gevestigd. In dit forum wens ik hierop niet verder inhoudelijk in te gaan, aangezien de lezer kan beschikken over beide documenten en zelf een oordeel kan vellen.  

Tevens heb ik geen behoefte aan de rampspoed waarmee zijn politieke partij BEP worstelt.

Ik persisteer dat personen die niet op persoonlijke titel hebben waargemaakt, wat zij hebben beloofd, de rekening gepresenteerd hebben gekregen.

DAT NA WAN WENK !!!
mr. Patricia Meulenhof

Hiermee sluit Starnieuws deze kwestie af.