Home Suriname NDP- en BEP-fractie willen terugdraaien energietarieven

NDP- en BEP-fractie willen terugdraaien energietarieven

24
0
ndp-en-bep-fractie-willen-terugdraaien-energietarieven

foto

NDP-fractievoorzitter Rabin Parmessar heeft tijdens zijn spreekbeurt in de tweede ronde een motie over de elektriciteitstarieven ingediend.


De NDP- en BEP-fractie willen dat de regering de aangekondigde verhoogde elektriciteitstarieven onmiddellijk terugdraait. De verhoogde energietarieven dienen aan een wettelijke grondslag te worden onderwerpen. Het berekende verbruikers- en vasttarief moet worden afgevoerd. De subsidie op elektriciteit dient gefaseerd afgebouwd te worden. Er moet een consequente doorlichting van de energiesector komen. NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft een motie aangeboden tijdens zijn betoog gisteren in de tweede ronde tijdens de begrotingsbehandeling en het Herstelplan. De oppositie heeft diverse moties ingediend.

In de motie wordt aangegeven dat de aangekondigde energietarieven niet wettig tot stand zijn gekomen, waardoor de Energiewet 2016 is overtreden. De nieuwe kostprijscalculatie voor energie is volgens deskundigen niet juist onderbouwd. Er is geen gedegen analyse gericht op de effecten voor de samenleving gepresenteerd aan De Nationale Assemblee.

Volgens het voorstel dat ingediend is in het Herstelplan zal het elektriciteitstarief in 2021 met 150%, in 2022 en 2023 met respectievelijk 50% om 50% worden verhoogd. Dit zal ongetwijfeld leiden tot verdere prijsstijgingen. Parmessar merkte op dat er nog geen nieuw voorstel is ingediend, terwijl de subsidie van SRD 2.5 miljard, gereduceerd zal worden tot SRD 0.5 miljard. Zonder het alternatief voorstel is het volgens de politicus moeilijk om de cijfers in de begroting te beoordelen.

De aankondiging van het vaste verbruikstarief zal geen enkele burger in staat stellen diens elektriciteitsrekening te reduceren. Het vaste verbruikstarief zal betaald moeten worden ongeacht het daadwerkelijke stroomverbruik. Deze constructie is ongekend en kan derhalve getypeerd worden als een oneigenlijke heffing, stellen de NDP en BEP in de motie.

De aankondiging van het vastrecht voor elektriciteit zal kruis- en objectsubsidie teweeg brengen die in strijd zijn met het bepaalde in de Elektriciteitswet 2016. De vaststelling van de elektriciteitstarieven mag niet 3 maandelijks, maar jaarlijks onderhevig zijn aan prijsontwikkelingen conform het bepaalde in de Elektriciteitswet 2016.

De informatiestroom is onvoldoende naar de bijzondere groepen, waaronder de stroomverbruikers in het district Brokopondo die een speciale regeling genieten. Er is onvoldoende informatie over eventuele toekomstige verhogingen op sanitaire voorzieningen en gas. De aangekondigde verhogingen voor elektriciteit zijn niet gunstig voor kleine en middelgrote bedrijven en het ondernemersklimaat. De aangepaste elektriciteitstarieven zullen invloed hebben op de verdere prijsstijging van (basis)goederen en diensten.

Over de moties moet nog worden gestemd, nadat de regering in tweede ronde aan het woord is geweest.