Home Suriname 9e leerjaar wordt komend schooljaar een feit

9e leerjaar wordt komend schooljaar een feit

17
0
9e-leerjaar-wordt-komend-schooljaar-een-feit

foto

Onderwijsminister Marie Levens.


Het komende schooljaar (2021-2022) wordt door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het leerjaar 9 geïntroduceerd op de basisscholen. Leerlingen van het 8e leerjaar (6e klas) zullen doorstromen naar het 9e leerjaar en daarna naar het 10e leerjaar. Deze twee nieuwe leerjaren moeten ervoor zorg dragen dat er een bredere solide basis wordt gelegd bij alle leerlingen. 1e klas LBO en 1e klas Mulo worden dus één. Ze vloeien samen tot leerjaar 9, legde minister Marie Levens uit in De Nationale Assemblee.

De kinderen hoeven geen 6e klas examen meer te doen maar gaan over met een uitgebreid voortgangsrapport. Dat rapport vertelt precies hoever de kinderen zijn gekomen met de leerstof en waarin ze heel goed zijn en waarbij zij extra begeleiding nodig hebben, deelde de bewindsvrouw mee. “Wie serieus studeert, zal met mooie cijfers naar het 10e leerjaar gaan. Wie grapt en niet studeert, schuift met een zwak voortgangsrapport door, maar dreigt bij de overgang naar het 11e leerjaar (bij de overgang van oud mulo 2 naar oud mulo 3) van de hoofdweg af te glijden. De goede leerlingen gaan door naar keuze naar beroeps hoofdweg of academische hoofdweg”, merkte Levens op.

Over de afronding van het schooljaar 2020-2021 heeft het ministerie een urgentieplan in werking. Dit plan wijzigt naar gelang de werkelijke omstandigheden en in nauw overleg met de stakeholders in het veld, omdat het ook door hen wordt uitgevoerd. Eén van de belangrijke maatregelen zal te maken hebben met de extra ondersteuning naar de scholen toe in onder andere de vorm van remedial teaching. Zo zullen er extra maatregelen getroffen worden om de leerlingen naar het gewenste niveau te helpen, deelde de bewindsvrouw mee.

Het raamwerk van het urgentieplan is gericht op:

1. De afbakening van het leerprogramma dat nog herhaald, aangeboden en getoetst moet worden. Dit is afhankelijk van wanneer de scholen fysiek zullen worden opengesteld. Het zou kunnen dat het schooljaar een beetje wordt verlengd. Die afstemming vindt nu plaats.

2. De extra maatregelen die getroffen zullen worden om in het komende schooljaar de leerlingen en leerkrachten te ondersteunen.

Het ministerie spreekt niet van een verloren schooljaar. Het aangepast curriculum wordt in samenspraak met vooral de schoolleiders en leerkrachten, de inspectie en onderwijsbureaus, vastgesteld. Er zal worden afgerond met de daadwerkelijk behandelde leerstof. Dat betekent voor grote delen van de scholen de leerstof van het 1e en het 2e kwartaal van dit schooljaar. Geleidelijk aan zullen de hiaten worden weggewerkt. “Je kunt niet meer aanbieden dan het maximale wat leerlingen kunnen. Dat geldt ook voor de kinderen van het binnenland waar in sommige dorpen maar één kwartaal onderwijs gegeven is,” zei de minister.

Na de beantwoording van de vragen door de minister, is de bezorgdheid over het schooljaar gebleven bij Assembleeleden. Vooral in het binnenland hebben kinderen nauwelijks onderwijs gekregen. Vandaag volgt de tweede ronde voor De Nationale Assemblee.