Home Suriname Suriname: El Dorado?

Suriname: El Dorado?

24
0
suriname:-el-dorado?

foto


Bijna iedereen kent het verhaal van El Dorado, de vergulde stad die zich ergens in Zuid-Amerika zou moeten bevinden. Het verhaal over een mysterieuze stad die compleet van goud zou zijn, wakkerde een ware goudkoorts aan in Latijns-Amerika, met desastreuze gevolgen.  Er werd tot diep in de 18e eeuw gezocht in Colombia, Venezuela, Brazilië, Suriname en Guyana, maar ondanks de vele geruchten over mogelijke vindplaatsen bleek El Dorado onvindbaar. Of misschien na jaren en nu in 2021 blijkt El Dorado toch in Suriname te zijn. Of is Suriname El Dorado?

In de afgelopen jaren zijn er tonnen goud in Suriname gevonden en naar het buitenland geëxporteerd en/of weggesmokkeld. Sinds 2004 zijn 2 grote goudconcessies uitgegeven aan Iamgold en Newmont. Er zijn tal van bewezen en onbewezen goudaders in Suriname. De omvang van de goudzoekers in Suriname wordt geschat op ca. 30.000 à 35.000 personen. Hoe zou onze economie ervoor staan als wij zelf over onze goudvoorraad zouden beschikken en zouden opslaan bij de Centrale Bank van Suriname? Met goudwinning alleen kan Suriname steenrijk worden. Goud is al eeuwenlang de enige internationale betrouwbare valuta. Door onze goudvoorraad in de kluizen van de Centrale Bank van Suriname fors te verhogen, zullen devaluatie en inflatie beteugeld worden.

Bij een juiste en doelmatige exploitatie van de menselijke en natuurlijke hulpbronnen is het mogelijk om van Suriname een welvarend land te maken. Suriname is een land van ongekende mogelijkheden. Het land is vruchtbaar en bosrijk. Het zou een paradijs voor toeristen kunnen zijn. Aan natuurlijke rijkdommen is er in Suriname inderdaad geen gebrek. Maar wat merken wij vandaag de dag hiervan in Suriname. Het land is onder water en wij gaan de wereld rond om geld te lenen.  De tijd is thans aangebroken om een daad te stellen.

De regering dient duidelijke afspraken  te maken over de voorwaarden waaronder de multinationals en anderen het Surinaamse goud mogen winnen en verhandelen. De goudinkomsten zijn ruimschoots genoeg om Suriname te ontwikkelen en de armoede te bestrijden. Het exploiteren van Surinaamse natuurlijke hulpbronnen moet gebeuren op basis van de leuze: ’vertrouwen in eigen kunnen’ en volgens het Staatsolie-model. Het opstarten van een 100% Surinaams goudbedrijf zou prioriteit moeten hebben waarbij gewerkt dient te worden aan het werven van kennis en kapitaal. Het opzetten van opleidingen voor Surinaamse studenten en professionals die een baan zoeken in de mijnbouwsector en het aantrekken van de Surinaamse diaspora dient hierbij niet geschuwd te worden.

De regering zou een denktank en goudinstituut op moeten zetten ter verdere ontwikkeling van de goudindustrie en om de gesloten goudovereenkomsten te evalueren en in heroverweging te nemen. Tot nu toe heeft geen enkele regering in Suriname een poging ondernomen om onze goudindustrie te institutionaliseren. De regering dient een integrale plan en visie te ontwikkelen met betrekking tot de aanpak van het Surinaamse bos en de daarin voorkomende rijkdommen zoals delfstoffen, biodiversiteit, water, hout etc. De gouddeals horen een onderdeel te zijn van deze integrale aanpak en visie. Suriname zou alleen met zijn goudvoorkomens het land tot een EL Dorado kunnen maken en de andere natuurlijke hulpbronnen als reserves kunnen aanhouden. Want zoals het er nu uitziet gedragen wij ons als de bedelaar op de gouden stoel. Wij houden de handen op terwijl wij bovenop de schat zitten. In feite is Suriname EL Dorado maar alleen moeten wij tot dat besef komen en er naar handelen.  

Lachman Soedamah

U kunt het gehele artikel hier downloaden.