Home Suriname Partijpolitiek verziekt de EBS, deel III

Partijpolitiek verziekt de EBS, deel III

31
0
partijpolitiek-verziekt-de-ebs,-deel-iii

In dit artikel zal worden ingegaan op tien belangrijke voorbeelden die aangeven hoe de partijpolitiek de EBS verziekt. Op deze wijze hoop ik dat de gemeenschap een goede indruk krijgt van dit fenomeen. 

Nr.

Case

Impact

1

De EBS wordt voorgehouden om een zeer nadelige energieleveringsovereenkomst met Staatsolie te ondertekenen. Twee directeuren van EBS weigeren om deze overeenkomst te ondertekenen.

De politiek laat de minister van NH deze overeenkomst ondertekenen, waardoor de overheid partij wordt en zij de zeer dure energie toch levert aan de EBS. De kostprijs van de EBS wordt hierdoor enorm verhoogt.

2

Conform de geldende aansluitvoorwaarden moet Staatsolie haar bescheiden tbv de aansluiting van haar powerplant op het elektriciteitsnet ter goedkeuring aanbieden aan de EBS. Dit bedrijf weigert dit en sluit door tussenkomst van de politiek zonder toestemming van de EBS-leiding haar powerplant aan.

De Staatsolie powerplant wordt niet op de juiste plaats (Jacobuslust) en niet volgens de EBS richtlijnen aangesloten op het onderstation te Paranam. Het gevolg is dat dit onderstation boven de norm wordt belast en de beoogde vergroting van de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet niet wordt gehaald.

3

Er wordt in 2012 een vijf partijen overeenkomst gesloten tussen Suriname, Guyana, Fr. Guyana, Brazilië en de IDB. Deze overeenkomst behelst de samenwerking op het gebied van hydro-energie, waarbij Suriname energie zou leveren aan de overige 3 landen.

Deze voor Suriname zeer lucratieve overeenkomst verdwijnt in een lade. Het gevolg is dat miljoenen dollars aan inkomsten op jaarbasis worden misgelopen.

4

De EBS is bezig in de tweede lijn gesprekken met Newmont te voeren inzake de levering van energie voor haar mining operaties in het oosten. Een zakenman dicht naast de president krijgt hier lucht van en verkrijgt de overeenkomst voor het leveren van dieseleenheden aan dit bedrijf.

De EBS was voornemens om een middelgrote powerplant op te zetten nabij Moengo bij gunning van de opdracht. Hierdoor zou het hele gebied in het oosten duurzaam van energie kunnen worden voorzien. Helaas is dit niet doorgegaan.

5

Staatsolie levert gedurende enkele jaren HFO aan de EBS. Bij de bouw van de nieuwe Refinery verzuimt zij echter de EBS te vermelden dat zij geen HFO meer zal produceren. De EBS krijgt deze informatie echter informeel te horen en treft voorzieningen om zelf HFO te importeren. Zij wordt echter gedwongen om de importen van HFO over te laten aan Staatsolie.

De kosten voor HFO worden verhoogd door de extra winsten die hier tussen zitten en doordat er een ontoelaatbare hoeveelheid water in de geleverde olie zit.

6

De EBS had reeds lopende afspraken met Electrobras (Brazilië) voor de ondersteuning bij de overname en upgrading van de Afobakadam. De inzet was om de dam tegen de laagste kosten over te nemen waartoe reeds een scenario was uitgewerkt. In plaats van deze samenwerking wordt echter een onderhandelingscommissie benoemd waarin personen zitten die aantoonbaar het belang van Suralco en het eigen belang behartigen.

De dam wordt overgedragen aan Staatsolie in plaats van aan de EBS, waardoor dit bedrijf haar machtspositie vergroot en feitelijk naast olie ook de volledige controle krijgt over alle toekomstige hydro-energie werken. Bovendien blijft de studie voor het upgraden van de afobaka hydro-powerplant uit.

7

Onlangs vernemen wij via het nieuws dat de EBS 100 MW energie moet afnemen van een Noors waterstofbedrijf en 3 MW van een particuliere ondernemer die kaf gaat verwerken.

Volgens de huidige energiewet wordt de EBS verplicht deze energie af te nemen. Hierdoor zal de gemiddelde kostprijs bij de EBS enorm stijgen.

8

Reeds vanaf 2013 worden de vacante posities in de directie van de EBS niet of niet met de juiste deskundigen ingevuld. Dit in combinatie met een zwakke politiek ingevulde rvc is natuurlijk funest voor zo een groot bedrijf.

Het niveau van de bedrijfsvoering binnen dit bedrijf gaat enorm achteruit.

9

De overheid weigert de fictieve schuld die zij opdringt aan de EBS te annuleren.

De EBS kan niet op eigen kracht leningen afsluiten en subsidieert hierdoor in feite de hele gemeenschap.

10

De overheid geeft opdracht aan een consultant, die op de payroll staat van een stichting die gesubsidieerd werd door  Suralco en een uitgesproken voorstander is voor opwekking van energie door particulieren, om de energiewet voor te bereiden.

De energiewet is niet gericht op de nationale energievoorziening en accommodeert particulieren om woekerwinsten te maken over de hoofden van de gemeenschap.

Ir. Kenneth Vaseur