Home Suriname HVB: Tweede keer Ramadan in beslotenheid vieren

HVB: Tweede keer Ramadan in beslotenheid vieren

28
0
hvb:-tweede-keer-ramadan-in-beslotenheid-vieren

foto


Dit is de tweede keer waarin moslim broeders en zusters genoodzaakt zijn om de Ramadan, vanwege de corona pandemie in beslotenheid te vieren. Geen gemakkelijke opgave wanneer men beseft dat de Ramadan vele aspecten van gemeenschappelijkheid kent. Denk bijvoorbeeld aan de voorgeschreven gemeenschappelijke bijeenkomsten zoals de taraweeh: Een dagelijkse praktijk van gebeden en het gezamenlijk lezen van de Koran die na het vasten plaatsvindt na zonsondergang. Om het aantal besmettingen te kunnen terugdringen is afstand houden van minstens anderhalve meter een vereiste. Daarmee is de taraweeh ook gedurende deze Ramadan in het gedrang gekomen.

Ondanks de beperkingen biedt de Ramadan, ook in deze periode van Corona voldoende mogelijkheden om goed te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Ramadan met zich meebrengt. Het ondersteunen van de kwetsbaren in de samenleving bijvoorbeeld, kan evengoed op afstand plaatsvinden. Vrijgevigheid wordt in de islam aangemoedigd. Overigens niet alleen gedurende de Ramadan, maar als een deugd die in het leven belangrijk en bovenal nuttig is om welzijn voor onszelf en de ander te kunnen bewerkstelligen. De uitgevaardigde Corona maatregelen staan vrijgevigheid op geen enkele wijze in de weg. Kwetsbaren ondersteunen kan variëren van bijvoorbeeld een luisterend oor tot en met het doneren van geldbedragen. De communicatietechnologie biedt genoeg mogelijkheden om een dergelijke activiteit op afstand bevredigend te doen verlopen. Dat geldt evengoed voor het doneren van geldbedragen en/of goederen.

De Ramadan legt eveneens de nadruk op het cultiveren van solidariteit, niet alleen binnen de eigen geloofsgemeenschap, tegelijkertijd ook met anderen van verschillende afkomsten en religieuze oriëntaties. Daarin maakt de islam geen onderscheid. Solidair zijn met mensen die in armoede (dreigen te) leven. In deze sociaal economisch ingewikkelde situatie waarin velen, inmiddels al een tijd moeten zien te overleven en waar noch de overheid noch de internationale gemeenschap op korte termijn een pasklaar antwoord op heeft, wordt solidariteit een noodzakelijke deugd. Er wordt met name in tijden van nood een moreel appèl op ons gedaan om solidair te zijn met de kwetsbaren en minder draagkrachtigen in onze samenleving. Dat komt tot uiting door elkaar te ondersteunen, voor elkaar klaar te staan, elkaar bij ongeoorloofde handelingen te corrigeren, door verdraagzaam te zijn, door onbaatzuchtig te zijn…etc. Onze individuele daden van liefdadigheid vormen een belangrijk onderdeel van het handhaven van de solidariteit.

Door solidair met elkaar te zijn oefenen wij onszelf in zelfbeheersing, zelfbewustzijn, openheid, voorzichtigheid en zorgzaamheid ten gunste van onszelf en de ander. Zaken die bij de uitoefening ervan niet beperkt blijven tot de periode van de Ramadan, maar meer noch in de komende tijd waar het volk van Suriname haar buikriem strakker moet aantrekken om uit de sociaal-economische crisis te geraken.

De HVB wenst u een solidaire Id-ul-Fitr toe.