Home Suriname Hoe zeg je Smart City in het Sranan?

Hoe zeg je Smart City in het Sranan?

39
0
hoe-zeg-je-smart-city-in-het-sranan?

foto


We leven in andere tijden, crisis op crisis stapelt zich op. We moeten af van het denken en handelen wat ons in deze penarie heeft gebracht en op zoek gaan naar een Nieuw, Beter Wereldbeeld en onze Rol daarin. Specifiek voor Suriname, unu abi wan TRA denki fanowdu.

Een nieuw spel, nieuwe mogelijkheden

Technology werkt tegenwoordig als Gamechanger van Maatschappelijke en Economische Trends. Think Global, Act Local is de nieuwe slogan. Nu Guyana en Suriname beide heel veel olie en gas blijken te bezitten moet er een nieuwe visie worden ontwikkeld voor Suriname, voor Nu en in de Toekomst. Er moet een nieuwe SWOT (Krachten, Zwakten, Mogelijkheden en Bedreigingen) analyse plaatsvinden zodat vanuit een nieuw vertrekpunt een nieuwe Visie en Implementatie Strategie kan worden gerealiseerd.

Internet is tegenwoordig net zo een basisbehoefte als elektriciteit en stromend water. Data is the New Oil wordt ook wel eens gezegd. Overheid en Burgers moeten niet blijven hangen in de primaire en productiesector maar een deel van de funds moeten worden geïnvesteerd in hoogwaardige internetverbindingen van burgers in de stad en de dorpen. Dit wordt een tweede backbone waarin we met zijn allen in moeten willen investeren. Zonder innovatie in voedsel, huisvesting, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, transport en handel blijven we achter, dus moeten we gezamenlijk hier iets aan doen.

Over oceanen verbindend

Surinamers en mensen met Surinaamse Roots zijn met elkaar verbonden via het internet dus is Suriname Virtueel gezien groter dan volgens de klassieke landsgrenzen. Dit biedt dus nieuwe kansen en mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren. Denk aan onderlinge e-commerce en het ontstaan van toekomstige nieuwe beroepen i.p.v. de standaard keuze beroepen.‘Een Smart City Start met Smart Citizens’


Een Smart City – slimme stad – wordt beheerd en bestuurd met toepassing van informatietechnologie en het Internet of Things (IoT). Al gauw denken we aan een hoogontwikkelde stad met fly-overs en adembenemende wolkenkrabbers. De verkeerde aanname is dat we eerst een Dubai of Singapore moeten zijn om er te komen. Zoals ik dat zie begint een Smart City met Smart Citizens. Eigenlijk is vijftig procent van de randvoorwaarde voor een Smart City er al. We hebben immers bijna allemaal smartphones die als een soort web verspreid zijn over het land. Dit ‘gereedschap’ heeft de burger dus in eigen hand. Door  een gedegen Digital Literacy Programma kan men de ‘Shift maken van Smart Phone Users naar Smart Citizens’. Niet wachten op de Overheid: Innovatie kan van meerdere stakeholders in de samenleving komen. Belangrijk is wel dat men wil Samenwerken en de voordelen hiervan ziet en geniet. Dit alles draait om Cultuur.De kaart van een Nieuw Suriname


Een idee dat ons allen kan helpen is de Co-Creatie van een ‘Nieuwe Gezamenlijke Kaart van Suriname’ waarin de diverse maatschappelijke groepen en actoren virtueel bij elkaar komen en hun eigen economische activiteiten online zichtbaar kunnen maken op deze ‘Kaart’. Zo kan men veel makkelijker dan nu gebeurt kennis en ervaring delen met anderen. Op deze manier weet je beter who is who, wie doet wat en heeft iedereen op den duur een veel beter Bigger Picture van de verschillende initiatieven en ontwikkelingen in het land, zo van waar staan we nu en welke vakjes kunnen en moeten we nog inkleuren zodat we samen met elkaar een evenwichtiger en toekomstbestendig land kunnen helpen opbouwen voor toekomstige generaties.Hoe verder met de uitdagingen?


Met alleen de kaart ben je er nog niet. Visualisatie is de eerste stap om het idee, de Visie naar de praktijk te kunnen vertalen. De bedoeling is dat er een collectief gedeelde visie en dus een land ontstaat dat gedragen wordt door de gehele Surinaamse samenleving.

Deze kaart moet de visie weergeven die verder gaat dan slechts één of twee regeerperioden. Dus ook als er een nieuwe regering komt moet de visie nog steeds relevant zijn en verder kunnen worden doorgevoerd door toekomstige bestuurders. Zo kunnen we allen met hart voor Suriname een steentje bijdragen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Je krijgt hierdoor in ieder geval een duidelijker, op elkaar afgestemd en duurzamer beleid voor het land.

Vernieuwend denken, investeren in een andere mindset en digitale technologieën en de mogelijkheden ervan gebruiken om een nieuwe Co-Created kaart van Suriname te ontwerpen en in te kleuren. Niet blijven hangen in oude paradigma’s. We moeten samen investeren en werken aan de transformatie naar een cultuur van Smart Working en Smart Living in een Smart City, een Kon Foto, wan Kon Kondre!

Anil Sadhoeram

Chief Philosophy Officer

televisionary@outlook.com