Home Suriname Opbrengsten Finabank gestegen met 40%

Opbrengsten Finabank gestegen met 40%

12
0
opbrengsten-finabank-gestegen-met-40%

foto

De directieleden Almar Giesberts en Eblein Frangie. (Foto: Finabank)


De opbrengsten van Finabank stegen afgelopen jaar met 40% van SRD 132 miljoen in 2019 naar SRD 185 miljoen in 2020. De kosten stegen met 17% naar SRD 108 miljoen in 2020. Het balanstotaal van de bank steeg van SRD 2,4 miljard in 2019 naar SRD 3,5 miljard in 2020. De netto kredietportefeuille groeide met 76% van SRD 1,2 miljard in 2019 naar SRD 2,1 miljard in 2020. Vrijdag publiceerde Finabank N.V. tijdens haar virtuele Algemene Vergadering van Aandeelhouders de resultaten. De non-performance ratio van 1% is laag en te danken aan adequate kredietverlening en -beheer

en sterk risicomanagement.

Het vertrouwen in Finabank is verder toegenomen vanwege het behoud van haar sterke financiële positie en groei in het klantenbestand, zegt de financiële instelling in een persbericht. De bank sloot het boekjaar 2020 af met een ruime liquiditeits- en solvabiliteitspositie. De focus ligt op het nemen van maatregelen om risico’s van de externe omgeving op de bank te weren. Hierdoor heeft de bank haar sterke positie weten te behouden ondanks de financiële crisis waar Suriname nu mee om moet gaan.

De solvabiliteitsratio van 11% en de ruime liquiditeitspositie in vreemde valuta en SRD is ondanks de financiële crisis sterk gebleven. De solvabiliteitsratio is sterk, maar daalde ten opzichte van 2019 met slechts 1% ondanks de devaluatie van de SRD ten opzichte van de US-dollar met de aanpassing van de officiële wisselkoers van de US-dollar van 7,52 naar 14,29. De sterke focus op risicobeheersing heeft gezorgd voor een nettowinst van 58,1 miljoen in 2020 ten opzichte van 5,8 miljoen in 2019 om de daling van de solvabiliteit te beperken zodat de solvabiliteit sterk bleef. De

bank is door haar sterke positie weerbaarder voor mogelijke verslechtering van de externe omgeving naar de toekomst toe.

Finabank heeft een sterke focus op digitalisering en heeft in 2020 een nieuw banksysteem in gebruik genomen dat als basis dient voor verdere digitale klantservice. Een sterke focus op compliance om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan stelt de bank in staat om betalingen van en naar het buitenland te behouden en uit te breiden. Ook hebben Finabank en de internationale ontwikkelingsbank IDB Invest haar relatie verstevigd met een uitbreiding van de samenwerking.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in het teken gestaan van het aftreden van Cornelis Dilweg die als president-commissaris 14 jaren lang succesvol toezicht heeft gehouden als raadslid. Kurt van Essen is benoemd als president-commissaris onder voorbehoud van goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname vanwege zijn herbenoeming als lid van de raad.