Home Suriname Partijpolitiek verziekt de EBS deel II

Partijpolitiek verziekt de EBS deel II

34
0
partijpolitiek-verziekt-de-ebs-deel-ii

foto


In het eerste artikel is al ingegaan op de funeste rol die partijpolitiek speelt binnen de EBS. Dit bedrijf tezamen met de SWM zijn praktisch de belangrijkste bedrijven voor de nationale sociaal economische ontwikkeling. Als het slecht gaat met deze bedrijven, zal het ook slecht gaan in het land. De achterstelling van het binnenland heeft vooral hiermee te maken. In dit artikel zal worden ingegaan op de aspecten waarop een energiebedrijf beoordeeld wordt.

– In de eerste plaats de gemiddelde kostprijs, hoe lager deze kostprijs hoe hoger de ranking van het bedrijf. In het vorige artikel is reeds ingegaan op de concrete mogelijkheden om bij de EBS de gemiddelde kostprijs duurzaam te verlagen. De huidige energiewet is duidelijk een obstakel om dit doel te bereiken en stimuleert juist de verhoging van de gemiddelde energiekostprijs naar niveaus die gelden in het Caribisch gebied.

– Bestaat er een goede tarievenstructuur, welke wordt gekenmerkt door een aantal op de economie afgestemde tariefgroepen en het ontbreken van kruissubsidies tussen deze tariefgroepen? De EBS heeft in 2012 reeds een tarievenstudie uitgevoerd die geresulteerd heeft in een internationaal geaccepteerde tarievenstructuur en ook de opheffing van de kruissubsidie van de Niet Huishoudens naar de Huishoudens, door de directe politieke bemoeienis in het bedrijf is er geen uitvoering hieraan gegeven.

– De hoogte van het gemiddelde tarief, hoe lager dit tarief hoe hoger de ranking van het bedrijf. In het Caribisch gebied stond de EBS in 2012 op de tweede plaats van de ranking list voor energiebedrijven, er is een rapport hierover uitgebracht door de CARILEC in 2011, waarbij het gemiddeld tarief een zeer belangrijke factor was (zie hiervoor de link https:/blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/the-caribbean-has-some-of-the-worlds-highest-energy-costs-now-is-the-time-to-transform-the-regions-energy-market/).

– Tegenwoordig wordt vooral ook de duurzaamheid van de gebruikte energietechnologie meegenomen in het bepalen van de ranking, dus hoe groener hoe hoger de ranking. Door gefaseerd over te gaan op het vergroten van het aandeel van zonne-energie, de benutting van biomassa, misschien ook windenergie en vooral de uitbreiding van onze hydrocapaciteit, zou ons land met gemak binnen een gepland aantal jaren (20 – 30 jaren) praktisch volledig kunnen zijn overgegaan op groene energie. Het beleid hiertoe ontbreekt echter. De capaciteit van de Afobaka hydro-centrale bijvoorbeeld zou binnen afzienbare tijd (5-8 jaren) kunnen worden opgevoerd naar + 500 MW en dat kan de EBS op eigen kracht. Het beleid hiertoe dient wel serieus, planmatig en institutioneel ingekaderd te worden.

– De betrouwbaarheid van de energievoorziening, welke wordt uitgedrukt in het aantal uren onvoorziene storingen per jaar. Hoe lager dit aantal uren hoe beter de ranking van het bedrijf. Het is menigeen wel bekend dat wij in Suriname regelmatig worden geconfronteerd met onvoorziene storingen, er is dus op dit stuk veel verbetering mogelijk.

– De structuur van de belastingcurve, doorgaans wordt er gestreefd naar een zo horizontaal mogelijke curve door de vraag overdag en gedurende de avond te monitoren. Het beleid hiervoor wordt geïntegreerd in de tariefstructuur en de incentives die zijn ingebouwd in de verschillende tarieven die worden toegepast en natuurlijk voorlichting.

– Het percentage aan netverliezen, hoe lager deze verliezen zijn hoe beter de ranking. Hiertoe moet echter geïnvesteerd worden in een geplande verbetering van ons elektriciteitsnet.

– De organisatiestructuur, er zijn in de topstructuur doorgaans vier directeuren; een algemeen directeur (CEO), een financieel directeur (CFO), een Technisch directeur (CTO) en een operations directeur (COO). In de tweede lijn zijn er natuurlijk ook diverse managers. Als deze structuur ontbreekt of niet goed wordt ingevuld, zal het natuurlijk doorwerken naar het niveau van de bedrijfsvoering. Bij de EBS zijn deze functies allemaal in het formatieplan voorbereid maar praktisch al enkele jaren niet ingevuld, terwijl er wel vele capabele kandidaten rondlopen in het bedrijf. Momenteel is slechts de positie van CFO ingevuld en neemt een reeds gepensioneerde de functie van CEO waar.

Met dit artikel wordt beoogd de gemeenschap te informeren en dus bewust te maken. We hopen natuurlijk ook dat de weinige echte nationale energiedeskundigen worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de beïnvloeding van het energiebeleid in een ieders belang. De politiek begrijpt doorgaans dit soort zaken namelijk niet en door rechtstreeks te interveniëren in de bedrijfsvoering van de EBS, verziekt zij bewust of onbewust het bedrijf.

Ir. Kenneth Vaseur

(Expert Energievoorziening en ex-directeur EBS)