Home Suriname Kanhai teleurgesteld dat cliënten nog vastzitten

Kanhai teleurgesteld dat cliënten nog vastzitten

11
0
kanhai-teleurgesteld-dat-clienten-nog-vastzitten

foto

Raadsman Irvin Kanhai stapt teleurgesteld in zijn auto na de zitting. Hij had verwacht dat zijn cliënten, Robert van Trikt en Ashween Angoe, op vrije voeten zouden worden gesteld. (Foto: Raoul Lith)


“Ik was een beetje teleurgesteld toen ik de beslissing van de rechter hoorde dat ze die jongens niet in vrijheid gaat stellen,” zegt Irvin Kanhai advocaat van Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Ook zakenpartner Ashween Angnoe van Orion, die eveneens verdachte is in deze zaak, is donderdag voor rechter Maytrie Kuldip Singh verschenen. De rechter heeft het verzoek van Kanhai niet gehonoreerd voor de voorlopige vrijlating van zijn cliënten, omdat zij vindt dat de ernstige bezwaren nog overeind staan met betrekking tot de feiten aan hen ten laste gelegd.  

Volgens Kanhai zijn er geen redenen meer aanwezig om zijn cliënten in het gevang te houden. “Alles is ontzenuwd wat er in die tenlastelegging staat. Van nadeel is er geen sprake, van verduistering is er geen sprake. Dus die tenlastelegging stelt op zich niets meer voor,” geeft Kanhai uiting aan zijn teleurstelling. Verder voert de raadsman aan dat uit het dossier er geen bewijzen meer geleverd gaan worden tegen zijn cliënten die nu al 15 maanden vastzitten.

Op de zitting zijn de twee verdachten geconfronteerd door de magistraat met het rapport uitgebracht door het bureau Kroll. Uit het rapport blijkt dat er marktconform bedragen zijn betaald voor de uitgevoerde projecten door Orion en het Belgische bedrijf Clairfield voor de moederbank in opdracht van de Staat. In het rapport wordt er ook stil gestaan bij het aantal uren dat de twee bedrijven hebben gemaakt bij de verschillende projecten.

De ex-governor zegt dat de contracten van de projecten gebaseerd zijn op fixed bedragen en niet op basis van uren.  Verder geeft Van Trikt aan dat het om lopende projecten ging waarbij voormalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, opdracht heeft gegeven deze contracten stop te zetten. Kanhai merkt op dat hierdoor geen van de projecten zijn afgerond, maar er is wel gewerkt aan de projecten.

De raadsman vindt dat de manier waarop Angnoe en Van Trikt zich tijdens de zitting presenteerden heel goed was. “Omdat ze middels getuigenverklaring heel goed kunnen aangeven dat wat ze verweten wordt niet juist is”. Kanhai geeft aan dat het rapport Kroll op basis van vragen die zij hebben gesteld, is opgemaakt. In het rapport staat dat het totaalbedrag van 2.5 miljoen euro niet een ongewoon hoog bedrag is, maar redelijk. Echter vindt Kroll dat bij de specificatie van opgenomen gelden bij alle projecten de bedragen buiten proportie zijn.

Volgens van Trikt en Algoe heeft Kroll niet gewerkt met een compleet dossier aan informatie en heeft dus ook niet de scope of omvang van het projectdossier geraadpleegd. “Die dossiers zijn er, ze zijn allemaal aangeleverd. Ze zijn bij Kroll niet aangekomen, omdat dat niet een van de vraagpunten was van hen”, stelt Kanhai. De jurist ziet Hoefdraad als het brein in deze zaak. “Hij heeft op 12 januari 2020 een toespraak gehouden in De Nationale Assemblee, waarin hij het een en ander heeft gezegd zonder dat hij daarvoor enig bewijs had,” zegt Kanhai.

Deze zaak staat op 8 juni weer op de rol en dan houdt het Openbaar Ministerie zijn requisitoir.

Raoul Lith