Home Suriname Assembleevergadering over brandende vraagstukken

Assembleevergadering over brandende vraagstukken

12
0
assembleevergadering-over-brandende-vraagstukken

foto

De convocatie van de openbare vergadering die De Nationale Assemblee later op de middag houdt.


Assembleeleden krijgen de ruimte om vragen te stellen over actuele vraagstukken die spelen. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft deze vergadering uitgeschreven. Hij zegt in gesprek met Starnieuws dat hij aanvankelijk plande om een vergadering te houden over de Covid-19 situatie, maar er zijn diverse brandende vraagstukken die spelen. Daarom is de vergadering algemeen gehouden.

Bee antwoordt op een vraag over de vergaderingen die de NDP- en BEP-fractie hebben aangevraagd, dat hij reeds in overleg was met president Chan Santokhi. De oppositionele fracties hebben een interpellatievoorstel ingediend over de ruim 100 containers illegaal rondhout die reeds verzegeld waren voor uitvoer. Zij hebben ook een openbare vergadering aangevraagd over de chartervluchten naar Haïti en de regio. De Assembleevoorzitter merkt op dat de aanvraag voor deze vergaderingen gekomen is, nadat hij al stappen ondernomen had voor de openbare vergadering.

Assembleeleden zullen voldoende ruimte krijgen volgens de voorzitter om diverse kwesties aan de orde te stellen. Er is geen afbakening over onderwerpen. Naast de kwestie van de charters en het illegale hout dat ontdekt is, zijn er ook veel vragen over de Covid-19 situatie, wateroverlast en het opschonen van de BAZO-kaarten.

In een fractieleidersoverleg vooraf aan de openbare vergadering, zullen afspraken gemaakt worden over de spreektijden. De regering zal ook gelijk antwoord geven op de vragen die gesteld worden. Intussen is bekend geworden dat er SRD 100 miljoen uitgetrokken wordt voor structurele aanpak van de infrastructuur, waardoor het water snel kan worden afgevoerd. Nagegaan wordt hoe groot de schade is die veroorzaakt is door de zware regens.