Home Suriname Reactie op ‘Bijzondere benoemingen binnen KPS’

Reactie op ‘Bijzondere benoemingen binnen KPS’

14
0
reactie-op-‘bijzondere-benoemingen-binnen-kps’

foto


Op maandag 26 april 2021, verscheen op Starnieuws een artikel van de inspecteur van Politie 2e kl Mr. M. ATOMPAI over bovengenoemd onderwerp. Met grote verontwaardiging willen wij de navolgende delen uit zijn relaas aanhalen die erg steken, deze ontkrachten en de waarheid aan u presenteren:

Ten eerste is het niet de bedoeling interne zaken, het korps Politie Suriname rakende op deze manier in het openbaar te brengen, maar dit moet ECHT wel rechtgezet worden omdat het van alle kanten rammelt. Dit is een letterlijke bomaanslag op de waarheid, met catastrofale gevolgen.

Wij hoeven u, de nieuwsvolger, niet te vertellen welke problemen zich voordeden bij de politie, kort voor de verkiezingen van mei 2020. Het zal u nog vers in het geheugen zitten. Wij, politieambtenaren, WETEN ook wat er toen speelde.

Het moet gezegd worden dat de opsteller van het bronartikel, inderdaad de groep politieambtenaren die veel langer dan de toegestane tijd in de hoogste manschappen rangen was en de oudere groep onderinspecteurs die te lang wachten op de inspecteursopleiding, voor een korte tijd heeft gesteund.

De stootgroep rechtspositionele aangelegenheden

Maar de schrijver van het artikel moet ook aangeven dat hij op gegeven moment beide groepen die waren samengesmolten tot ‘de Stootgroep rechtspositionele aangelegenheden‘ de rug heeft toegekeerd om voor ons tot op dit moment onbekende redenen. DIT mag hij weerspreken, de groepen die nu brigadier zijn en inspecteur van politie 3e kl. zullen hem dan wakker rammen.

De ex-minister van Justitie en Politie Mr. S. GETROUW is daar getuige van geweest. Het is juist deze stootgroep bestaande uit vijf ontevreden politie onderinspecteurs en een toen nog manschap, gesteund door de rest van de reeds draaiende onderofficiers opleiding die zich bewust waren van en geloof hadden in een positieve uitkomst, onverschrokken doorgingen en mogelijkheden uitputten om uit die benarde situatie te komen. 

Wij vragen hem, wie zijn de personen die op de kritieke momenten zijn gebeld door de toenmalige minister GETROUW en de huidige minister AMOKSI, om zaken toe te lichten met betrekking tot dit geheel. Weet hij het niet??? Wie moesten op uitnodiging naar het ministerie van Justitie en Politie, om het een en ander toe te lichten. Wie zijn de onderinspecteurs die de inspanningen hebben gepleegd. Niemand praat over ANKOSIE, niemand praat over ANANTOEWE, niemand praat over KENSMIL, niemand over MUNGROOP, KERTOSARIE, DHANAI, DHARMSINGH enz. En zo zijn er nog enkelen die geloof hadden in de stootgroep waardoor zij blijvend ondersteunden.

Vandaag, nadat de bevorderingen een feit zijn, wil Milando ATOMPAI de eer naar zich toetrekken, maar de slagen zijn slechts geïncasseerd door de stootgroep en vooral ondergetekende. Om niet te vergeten moet in het rijtje van namen eveneens genoemd worden, inspecteur van politie 2e kl. ROZENBLAD die in principe geen enkel belang had het geheel te ondersteunen maar inzag dat de genoemde groepen boven, een rechtvaardige strijd streden. Hij presenteerde op het juiste moment een doorslaggevend document, dit onderwerp rakende.

In het verlengde van dit debacle heeft het bestuur van de SPB na ernstige dreiging van de leden het werk neer te zullen leggen, deze ontevreden leden ondersteund door de actie over te nemen, in gesprek te gaan met de minister en op uitnodiging van deze (minister K. AMOKSI), dat alle doorslaggevende partijen aan tafel hebben gezeten, voorstellen zijn gedaan en dit geheel deels tot een goed eind is gekomen. De korpschef moet in één adem hier genoemd worden als te zijn de autoriteit die een heel goed voorstel heeft gedaan voor zijn personeel.

Als afsluiting van dit relaas willen wij aan de vorige schrijver (secretaris van de SPB) vragen, wanneer hij praat over “gelijke gevallen, gelijke behandeling, als hij het er eens mee is en/of dit wel plaats vindt binnen onze organisatie. Wij adviseren, dat hij wat beter rond moet kijken. Voor de rest laten wij al hetgeen hij heeft neergepend voor zijn rekening, hij zal het wel goed bedoelen. Als politiemannen zijn wij moreel goed gestemd en zullen wij als leden van één Korps Politie Suriname, door het leven gaan.

Wat voor iedere medewerker bij de politie duidelijk moet zijn, is dat de ‘Stootgroep rechtspositionele aangelegenheden’ nog steeds bestaat, nog strijdbaar is en nog steeds bereid is op te komen in de gevallen waar dit nodig mocht blijken.

Lang leve ons korps, lang leve KPS!

De ‘Stootgroep rechtspositionele aangelegenheden KPS’

Namens deze,

De Inspecteur van Politie 3e kl.

Milton Kensmil