Home Suriname Afstudeeronderzoek belicht extreme armoede in Suriname

Afstudeeronderzoek belicht extreme armoede in Suriname

13
0
afstudeeronderzoek-belicht-extreme-armoede-in-suriname

foto

De afgestudeerde Anjali Kisoensingh en de directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, Iwan Sno. (Fotot: IGSR)


Anjali Kisoensingh is op 20 april afgestudeerd aan de Master of Science opleiding Research Methods, met als specialisatie Advanced Research Methods, van het Institute for Graduate Studies and Research van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij heeft met succes haar thesis verdedigd met als titel: ‘Een onderzoek naar extreme armoede in Suriname”.

Alhoewel er de laatste jaren veel is geleerd over armoede in Suriname is de situatie van Suriname inzake extreme armoede tot op heden onderbelicht gebleven. Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model voor het meten van extreme armoede in Suriname; een meting die realistisch en direct toepasbaar is in de Surinaamse context. Er is in deze thesis gekeken naar de extreme multidimensionale armoede op basis van een Surinaams Multidimensional Poverty Index (MPI) model, op zijn beurt weer gebaseerd op de global MPI van het OPHI. Daarnaast is een meting van extreme armoede ontwikkeld op basis van de internationale extreme armoedegrens van de Wereldbank van US$ 1.90 per dag, en op een ‘nationale’ extreme armoedegrens van SRD 309,- per maand

Het onderzoek is zowel beleidsmatig als wetenschappelijk relevant, omdat er onvoldoende officiële data beschikbaar zijn over extreme armoede in Suriname. Het onderzoek heeft als uitgangspunt het werk van dr. Rosita Sobhie en dr. Gijs Dekkers over armoedemetingen in Suriname, en de vastgestelde armoedegrenzen van de Nationale Commissie Voorbereiding Armoedegrens (NCVA).

De resultaten van dit onderzoek kunnen een aanzet geven aan beleidsmakers en academici om het vraagstuk van extreme armoede verder te bestuderen en beleid te maken om deze vorm van armoede in Suriname te bestrijden. Maatschappelijk is het ook relevant, omdat er nog steeds mensen zijn in Suriname die dagelijks geconfronteerd worden met één of andere vorm van extreme armoede. Armoedebestrijding is daarom ook een noodzakelijke beleidsstrategie. Het beschikken over data betreffende extreme armoede is een noodzakelijk onderdeel van het formuleren van beleidsstrategieën en programma’s voor armoedereductie.

Uit de analyses op basis van de Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) van 2018 blijkt dat 0.5 procent (circa 2.951 mensen) van de Surinaamse bevolking geclassificeerd kunnen worden als extreem multidimensionaal arm. Uit analyses op basis van het huishoudbudgetonderzoek 2013/2014 blijkt dat 22.6% (circa 124.350 personen) als extreme armoede ervaart gebaseerd op de internationale extreme armoedegrens van de Wereldbank van US$ 1.90 per dag en 24.9% (circa 35.708 huishoudens) als extreem arm kan worden geclassificeerd, op basis van de nationale armoedegrens van SRD 309,- per maand. Extreme armoede, volgens de in deze studie gehanteerde maatstaven, zou meer voorkomen bij grotere huishoudens in het binnenland en het ruraal gebied; huishoudens waarvan het hoofd een Inheemse of Marron achtergrond heeft, of waarvan het hoofd een alleenstaande vrouw is. Extreme armoede zou ook meer voorkomen bij huishoudens waarvan het hoofd ongehuwd of weduwe/weduwnaar is; huishoudens waarvan het hoofd geen of alleen een GLO diploma heeft; werkloos is of als gezinsverzorger werkt.

De resultaten van dit onderzoek geven de noodzaak aan voor een aangescherpt armoedebeleid voor Suriname. Teneinde extreme armoede (extreme poverty) in perspectief te plaatsen en adequate handvatten aan te reiken aan de beleidsmakers, komen in deze thesis ook armoede (poverty) en kwetsbaarheid voor armoede (near poverty) aan de orde.

De thesis van Anjali Kisoensingh is beoordeeld door de volgende leden van de beoordelingscommissie: dr. G. Dekkers, dr. R. Sohhie en drs. I. Sno. Kisoensing is werkzaam bij het Algemene Bureau voor de Statistiek en geeft met haar thesis blijk haar werkervaring te kunnen verbinden met de vereiste academische vaardigheden van de masteropleiding, schrijft het instituut in een persbericht.

Een elektronisch exemplaar van de thesis is te verkrijgen bij het secretariaat van het instituut. Emailadres: igsr@uvs.edu