Home Suriname Stap tot wettelijke erkenning alternatieve geneeskunst

Stap tot wettelijke erkenning alternatieve geneeskunst

19
0
stap-tot-wettelijke-erkenning-alternatieve-geneeskunst

foto


De Stichting Alternatieve Geneeskunde Grantangi Kondre Mama (SAGK) is in 2017 opgericht als een overkoepelende organisatie voor de sector van alternatieve en complementaire geneeskunst. Vanaf haar oprichting heeft SAGK met succes een aantal ontwikkelingen in gang kunnen zetten. Verwezen wordt naar het opzetten van gespecialiseerde lab-diensten, de ontwikkeling van werkprotocollen voor de sector die voldoen aan internationale standaarden, het verruimen van de inzichten bij met name beleidsmakers in de betekenis van met name natuur- en traditionele geneeskunst binnen de gezondheidszorg.

Verder organiseert SAGK reguliere bijeenkomsten voor natuur en traditionele genezers waarbij er informatie en kennis met elkaar gedeeld worden, er wordt genetwerkt en deelnemers elkaar volgens het peer-review format scherp houden op de kwalitatieve en professionele uitoefening van het beroep van natuur- en traditionele geneeskunde.

Om al de boven aangehaalde activiteiten en ontwikkelingen in te bedden in een duurzaam systeem, heeft SAGK een kaderwet geconcipieerd met als doel erkenning en regulering van de alternatieve en complementaire geneeswijze. Deze wet is reeds aangeboden aan en goed ontvangen door een parlementaire delegatie onder leiding van de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee, MSc. LL.B., met wie op 14 april jongstleden is afgesproken dat de conceptwet als een initiatiefwet van het parlement wordt overgenomen en afgehandeld. Met deze laatste ontwikkeling breekt een belangrijke fase aan voor SAGK en de alternatieve en complementaire geneeswijze in het algemeen, maar meer in het bijzonder voor de Surinaamse natuur- en traditionele geneeskunde.

Met de tot dusver geboekte successen is SAGK goed op weg volledige invulling te geven aan haar doelstellingen en haar naam, waar in het Sranan Tongo met – Grantangi Kondre Mama – benadrukt wordt de dankbaarheid dat onze Surinaamse moeder aarde ons een geneeskrachtige natuur verschaft die wij reeds eeuwen in combinatie met onze natuur- en traditionele kennis succesvol inzetten bij de beoefening van de alternatieve geneeswijzen ten gunste van de gezondheid van mens en dier. De waardering voor de giften van de natuur van moeder aarde en de verkregen traditionele kennis zal over niet al te lange tijd blijken uit de duurzame wettelijke erkenning en bescherming.