Home Suriname Allerlei (4)

Allerlei (4)

44
0
allerlei-(4)

foto


St. Vincent en Lava

De toestand op dit eiland was/is precair.  Ik heb niet kunnen lezen dat de lokale autoriteiten overleg hebben gepleegd met de maatschappelijke  groepen, bonden, kerken etc, die misschien eerst zouden willen weten wat de temperatuur van de lava is; in dit geval zouden velen onder de lava zijn begraven dus was een a la minute besluit zeker nodig.

Suriname en obstructie van de covid-19 regels 

Hoe gaat het er aan toe in ons land?: ‘Covid-19 bestaat niet’, ‘waarom moet ik gestraft worden’, ‘middels cijfers de aanwezigheid van de familie van Covid-19 aantonen’.

In plaats van de koppigheid af te keuren, wakkert een interviewer deze aan door suggestieve vragen te stellen aan de V.G. minister: ‘de mensen zijn moe om thuis te blijven, ze willen afleiding’. Deze interviewer kent zeker de ERNST van het virus.

   

Om de haverklap schreeuwen enkelen op straat dat de avondklok en lockdown van de baan moeten, maar een UITVOERBAAR PLAN volgens hun visie met z.g. betere protocollen op tafel leggen, is er niet bij; dat geschreeuw zal wel een andere reden hebben.

Cijfers hebben reeds aangetoond dat lockdown en avondklok wel werken in ons land.

Als ik last zou hebben van de regels, zou ik een vakantie plannen naar Manaus; waar er geen lockdown en avondklok is.Is de Covid-19 toestand in ons land precair?


Ik volg onze eigen ECHTE deskundigen aangevuld met info uit het buitenland hoe het ook ons kan vergaan, dan zeg ik dat de toestand bij ons PRECAIR is en dat besluiten a la minute genomen moeten worden.

Zorgsysteem

Werkers in het zorgsysteem, u weet als geen ander wat het betekent als een persoon besmet is; U maakt elk stadium mee van verzorging  van de patiënt tot vertrek naar het mortuarium. Raakt u a.u.b. niet gedemotiveerd door de holle schreeuwers anders wordt het kwaad nog erger. Wederom mijn dank voor uw inzet.MinFin


Yes, u heeft de juiste terminologie m.b.t.  dominees voor bepaalde volgelingen, gebruikt. Enkele van deze ‘predikanten’ vinden dat men niet moet blijven blèren als ze gewezen wordt op hun ‘fantastisch’ verleden. Gaat u zo voort MinFin.

Minister  E.Z. niet zichtbaar/hoorbaar

Enkelen vinden dit.  Een bedrijf, een Staat  heeft meer aan integere stille werkers dan aan babbelaars.President naar Holland


President  als het zover is, vergeet u niet om audio apparatuur met reservebandjes mee  te nemen hoor, want de hedendaagse Nederlandse Politici hebben niet het geheugen als dat van Den Uyl, Van Mierlo, Luns, Drees Sr. etc.; dus zijn ze zo vergeten wat ze hebben toegezegd.

 

T. Sanches