Home Suriname Effectief communiceren of verwijten

Effectief communiceren of verwijten

19
0
effectief-communiceren-of-verwijten

foto


Goede communicatie is altijd de sleutel tot succes. Veel mensen zijn geconditioneerd op een negatieve communicatie. We zijn vooral geneigd om de nadruk te leggen op wat er niet goed gaat. Ik zit vaak te kijken naar DNA-vergaderingen en dan valt op dat de leden niet effectief communiceren. Veel leden beletten zichzelf om hun boodschap goed over te brengen doordat er wordt gedacht en gecommuniceerd vanuit wantrouwen en verwijten. Als bijvoorbeeld de voorzitter de spreektijd heeft ingedeeld, vindt een lid van de oppositie het altijd nodig om te vragen of de tijd publiekelijk kan worden bijgehouden. Het antwoord van de voorzitter is steevast, ‘heb vertrouwen, ik hou het eerlijk bij.’ Zelfs een kind kan zien dat de voorzitter van DNA een eerlijk en integer mens is, dus is die vraag overbodig.

Een toeschouwer ziet tijdens DNA-vergaderingen de verwijten over en weer vliegen. Verwijten maken is een ineffectieve vorm van communicatie die nergens toe leidt. Een recent voorbeeld is dat een parlementslid zei: ”Het is ongehoord dat de minister van Volksgezondheid nu verlof neemt terwijl het land overspoeld wordt door een derde golf van Covid.” De minister is niet onmisbaar. Hij heeft gezorgd voor een sterk en verantwoord covidteam dat de boel draaiende kan houden als hij uitvalt vanwege ziekte of verlof of zelfs de dood. Elke goede leider zorgt ervoor dat hij vervangbaar is. Met dit verwijt stelde deze parlementariër zich negatief op. Zijn doel was om de minister te beschadigen in plaats van echt interesse te tonen voor de Covid problemen. Hij had kunnen zeggen: “Ik hoor dat de minister tien dagen afwezig zal zijn, ik hoop niet dat het ernstig is. Worden zijn taken goed opgevangen en door wie?” Met deze vraag zou hij tegelijk interesse hebben getoond in een medelid en voor het covidprobleem. Met dit verwijt scoort hij geen respect, met een vraag wel.

Een andere parlementariër overlaadde de minister van OW met verwijten in plaats van vragen te stellen over hoe het beleid is opgezet en met welk doel om de handelingen van de minister te kunnen begrijpen. Nog een voorbeeld is dat veel parlementariërs zeggen dat dit en dat nog niet is gedaan en dat dit en dat snel verwezenlijkt moet worden daar de nood hoog is. Ze eisen en verwijten. Ze nemen een houding aan van,’ het interesseert me niet waar de minister van Financiën het geld vandaan haalt, als het geld er maar komt.’ Het komt niet in ze op om het als een vraag te brengen. Bijvoorbeeld: ”Ik weet dat de financiële toestand van het land niet rooskleurig is, maar is het mogelijk om wat geld los te peuteren zodat hier of daar hulp geboden kan worden?” Op deze manier slaan ze twee vliegen in één klap, ze laten zien dat ze rekening houden met de financiële toestand van het land en ze zetten zich in voor hulp. De communicatie moet een soort open verbindende communicatie worden. Het moet een manier van denken en communiceren zijn zonder schuld en verwijten zodat de aandacht wordt gericht op wat werkelijk belangrijk is voor het land.

Regelmatig gaan discussies of vergaderingen over problemen en hoe deze tot stand komen. Natuurlijk is het van waarde om hierover te praten, maar de oplossing is veel belangrijker. Als de focus op de problemen ligt, is de kans groot dat er naar elkaar gewezen wordt en er conflicten ontstaan. Er moet worden gedacht en gecommuniceerd in oplossingen. Oplossingsgericht communiceren is je uitspreken in de vorm van oplossingen en niet door middel van verwijten. Bijvoorbeeld, een parlementariër zei dat het sluiten van de feesttenten niet zo’n goed idee was, daar het alleen maar kon leiden tot stiekem gedrag en meer besmettingen. Na dit gezegd te hebben, kwam hij met een voorstel om dit probleem op te lossen, ‘laat ze allen door de deur naar binnen gaan op een Covid verantwoorde wijze in plaats van stiekem via het raam.’ Hij maakte dus geen verwijt maar wees op een probleem en reikte direct een oplossing aan. De focus op oplossingen zorgt voor een positieve en effectieve manier om vooruitgang te boeken. Leg dus niet alleen problemen op tafel maar ook mogelijke oplossingen.

Met effectief communiceren bereik je meer met minder moeite. Maak geen verwijten maar stel vragen. Effectief communiceren vereist een doel. Laat je doel niet zijn om de ander te schofferen of te kwetsen maar om goed te luisteren, vragen te stellen en met oplossingen te komen.

If you judge people, you don’t have time to love them.Josta Vaseur