Home Suriname Vonnis rechter: CLO mag geen bestuursverkiezing houden

Vonnis rechter: CLO mag geen bestuursverkiezing houden

51
0
vonnis-rechter:-clo-mag-geen-bestuursverkiezing-houden

foto

Advertentie voor vervroegde verkiezing van het CLO-hoofdbestuur in dWT van 13 maart.


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) mag morgen geen bestuursverkiezing houden. Dit heeft kortgedingrechter Suzanne Chu vandaag besloten. Als Hooghart de verkiezing toch houdt, zal hij een dwangsom van SRD 500.000 moeten betalen. Het CLO-Collectief onder leiding van Michael Miskin had zich tot de rechter gewend nadat er een bekendmaking was verschenen in de krant dat Hooghart voor 9 april een bestuursverkiezing had uitgeschreven.

De bestuursleden onder leiding van Miskin hebben aangevoerd, via hun raadsman Valery Pique, dat de oproeping tot de verkiezing in strijd is met het vonnis 17 december 2020, de statuten en het huishoudelijk reglement van de CLO.  Aangevoerd is dat Hooghart onrechtmatig heeft gehandeld. De meerderheid van het hoofdbestuur heeft de oproeping niet geplaatst en geen goedkeuring hiertoe gegeven. Ze is niet gekend bij dit besluit.

Geen van de twee partijen is op basis van het eerdere vonnis van de kantonrechter bevoegd tussentijdse verkiezingen uit te schrijven. De zittingstermijn van dit bestuur is tot december 2021. Slechts de Assemblee van de Ledenraad is bevoegd tussentijdse verkiezingen uit te schrijven. Bovendien moeten de secretaris-generaal en de penningmeester verslag doen en decharge worden verleend voordat er verkiezingen kunnen worden uitgeschreven. Dat is gebruikelijk bij de CLO, voerden de eisers aan.

Miskin zegt in gesprek met Starnieuws dat volgens de bekendmaking van Hooghart de kandidatenlijsten uiterlijk 31 maart ingeleverd moesten worden. Hij heeft informatie dat deze week nog bestuursleden werden gerekruteerd. Er is volgens hem ook geen sprake van eerlijke verkiezingen. Kandidaten hoeven ook niet te bewilligen. Miskin is blij dat via de rechter voorkomen wordt dat de bestuursverkiezingen plaatsvinden. Hij ziet de uitspraak als belangrijke overwinning van zijn groep, zeker omdat Hooghart overal verkondigt dat de bestuursleden geroyeerd zijn.

Hooghart houdt vrijdag een spoedpersconferentie naar aanleiding van de uitspraak van de rechter.