Home Suriname Waterstofproductie, een stap dichterbij diversificatie economie

Waterstofproductie, een stap dichterbij diversificatie economie

46
0
waterstofproductie,-een-stap-dichterbij-diversificatie-economie

foto


Over waterstof als energiedrager voor de productie van groene stroom tegen de achtergrond van de onlangs door de Staat met een Deens bedrijf, Hybrid Power System Group (HPSG), gesloten overeenkomst, bestaat veel onduidelijkheid en nog meer onwetendheid. Door de onbekendheid met de materie aan de zijde van kritische deskundigen, die niet verder kijken dan hun neus lang is, doen ze ongegronde, ongehoorde en totaal niet gefundeerde uitspraken die de waterstofproductie door HPSG in een kwaad daglicht stellen. Blijkbaar was het beneden de waardigheid van de bedoelde deskundigen om, bij gebrek aan kennis van en inzicht in het thema, zich daar eerst in te lezen, vooraleer ze daar een mening over ventileren.

Het gevolg is dat het publiek moet afgaan op de subjectieve maatstaf over een bepaald gegeven, bijvoorbeeld het idee dat quasi of pseudo deskundigen, zoals nu ook weer, hebben van de kwaliteit van een product of een dienst, in dit geval dus de waterstofproductie.

Ik ben geen pleitbezorger van of voor HPSG, maar bepleit wel een structurele aanpak van het projectvoorstel, als de overheid wil voorkomen dat een goed idee door kortzichtigheid en megalomane denkbeelden, om zeep wordt geholpen.

De woorden waterstof en duurzaamheid worden steeds vaker in één adem genoemd. Maar wat is waterstof eigenlijk en waar kunnen we het voor gebruiken? En hoe belangrijk wordt waterstof voor de toekomst? Zonder mij als ‘deskundoloog’ voor te doen, geef ik in het navolgende een uiteenzetting van deze term en hoop zo bij te dragen aan een beter begrip, vooral van de potentiële mogelijkheden daarvan, de spin-off, het ontstaan van nieuwe entiteiten uit de grotere entiteit, voor onze economische ontwikkeling.

Waterstofgas brengt de zo gewenste diversificatie een stap dichterbij.

Maar wat is waterstof? Waterstof is een gas dat kan worden omgezet in elektriciteit, zonder dat daarbij CO2 vrijkomt; het is namelijk ‘gewoon gemaakt van water’. Hoe gebeurt dat? De definitie van zuiver water is een vloeistof dat uit twee delen bestaat: waterstof en zuurstof. De scheikundige formule is H2O, wat betekent twee delen waterstof (H) en één deel zuurstof (O).

Door middel van elektrolyse, een proces waarbij elektriciteit door water wordt gevoerd of geleid, worden zuurstof en waterstof gescheiden. Waterstof is een onschadelijk gas, het meest voorkomende in het universum. In het heelal bestaan hele sterren volledig uit waterstof.

Waterstof is een kleurloos, reukloos, smaakloos en hoog ontvlambaar (niet giftig) gas. Waterstof is het meest voorkomende element in het universum waar geen mensenhanden aan te pas komen. Het molecuul waterstof bindt zich namelijk direct aan zuurstof en zo ontstaat water (H2O).

Waterstof moet gemaakt worden voordat we het kunnen gebruiken. Als waterstof op aarde in pure vorm te vinden was, zouden we nu helemaal geen problemen hebben met de energietransitie. Helaas moet waterstof altijd gewonnen worden uit een andere energie. We kunnen eenvoudig waterstofgas produceren uit aardgas of kolen. Maar dit is niet duurzaam, omdat er koolstofdioxide (CO2) bij vrijkomt. Toch wordt het meeste waterstofgas nog geproduceerd op een ‘grijze’ manier. Je kunt waterstof echter ook op een duurzamere manier produceren.

Waterstof duurzaam produceren?

Een duurzamere manier om waterstofgas te produceren is ook uit aardgas of kolen. Alleen wordt de vrijgekomen CO2 opgeslagen onder de grond in tanks. De CO2 komt dan niet vrij in de lucht, maar zit in de grond. Maar dit is nog geen perfecte oplossing, omdat er veel opslagruimte nodig is én omdat we er nog steeds aardgas en kolen voor nodig hebben. 

Gelukkig is er ook een duurzame oplossing om waterstofgas te maken. Waterstofgas wordt dan door middel van elektriciteit uit water gehaald. Dit heet ‘elektrolyse’. Hier komt geen CO2-molecuul aan te pas en is dus een schonere manier van produceren. Echter moet de elektriciteit ook opgewekt worden. Wanneer deze elektriciteit volledig uit wind- of zonne-energie wordt gehaald, kunnen we het ‘groene’ waterstof noemen.

Waterstof als brandstof

Wanneer waterstofgas wordt omgezet naar bruikbare energie, komt er alleen zuiver water vrij. Daarom is waterstof een veelbelovend medium voor het transport en de opslag van energie. Zo rijden er al auto’s en bussen op waterstof rond. Een auto op waterstof heeft grote voordelen: zo produceert hij 0,0 procent CO2 (dus geen luchtvervuiling) én hij maakt vrijwel geen geluid.”  (https://www.thuiscomfort.nl/Waterstof/wat-is-waterstof.html)

Voor wie meer informatie over het onderwerp wil is een bezoek aan https://www.change.inc/energie/waterstof-energietransitie-miljarden-35755 aan te bevelen.

Het lezen van de items waar in het hoofdartikel naar wordt verwezen, is een absolute aanrader!

George Orie