Home Suriname Suriname en Nederland intensiveren nationale archieven

Suriname en Nederland intensiveren nationale archieven

28
0
suriname-en-nederland-intensiveren-nationale-archieven

foto

Van links naar rechts: NAS-directeur, Rita Tjien Fooh, directeur van Binnenlandse Zaken, Nasier Eskak, en de ambassadeur van Nederland in Suriname, Henk van der Zwan. (Foto: Biza)


De samenwerking tussen de nationale archieven van Suriname en Nederland is geformaliseerd en geïntensiveerd tot het jaar 2024. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond op woensdag plaats in de vergaderzaal van
het Nationaal Archief Suriname (NAS). Dit gebeurde in aanwezigheid van de ambassadeur van Nederland in Suriname,
Henk van der Zwan, de directeur van Binnenlandse
Zaken, Nasier Eskak, de directeur van het NAS, Rita Tjien Fooh.
De algemeen directeur van het Nationaal Archief Nederland (NAN), Marens Engelhard, en staf hebben de bijeenkomst virtueel bijgewoond. 

De nationale archivaris, Tjien Fooh, geeft aan dat met de voortzetting van de archiefsamenwerking nu grootse projecten kunnen worden uitgevoerd. Ze noemde onder andere de voortzetting van het digitaliseren van archieven in zowel Suriname als in Nederland, de professionalisering van het archiefkader van het NAS, wederzijdse ondersteuning bij projecten en activiteiten in en met betrekking tot de Caribische regio en andere landen en technische ondersteuning bij de uitbreiding van het archiefdepot van het NAS.

Tjien Fooh is ervan overtuigd dat met de voortzetting van de samenwerking, beide instellingen profijt hiervan zullen trekken. De technologie en nieuwe inzichten op het gebied van (digitaal) archiefbeheer schrijden zich voort en Suriname kan zeker gebruikmaken van de nieuwe technieken en theorieën die reeds zijn uitgevonden en bedacht in Nederland en elders in de wereld, meldt de Communicatie unit van Biza. 

De Biza-directeur geeft aan dat deze samenwerking Suriname, met name Binnenlandse Zaken, de randvoorwaarden biedt om de doelstellingen waarvoor archieven bestemd zijn, tot uiting te laten komen. Tevens krijgt het NAS ook de nodige tools aangereikt om als overheidsinstantie het werk te kunnen doen. Eskak is verheugd met deze samenwerking en spreekt zijn hartgrondige dank uit aan de Nederlandse regering en met name het NAN. De samenwerking met het NAN zal volgens de directeur verdere vorm en inhoud geven aan het archiefwezen in Suriname. Het NAS moet volgens hem die plek krijgen, die het verdient, opdat informatie van onschatbare waarde gepreserveerd kan worden en aan het grote publiek gepresenteerd kan worden in schrift en digitale vorm.

De Nederlandse ambassadeur, Van der Zwan, vindt de intensivering van de samenwerking heel belangrijk. Dit past volgens hem in de prioriteiten van het Nederlandse cultuurbeleid zoals dat is vastgesteld voor 2021 tot 2024. Daarbij is volgens de ambassadeur expliciet vastgesteld dat Suriname voor Nederland één van de prioriteitlanden is. “Wij als ambassade van Nederland in Paramaribo dragen daar een klein steentje aan bij. We hebben een klein bescheiden budget om kleine activiteiten te financieren. Wij hebben ook 2 doelstellingen daarbij. De eerste is ondersteuning van de aanwezigheid van de Nederlandse kunst en cultuur in Suriname en het stimuleren van samenwerking tussen cultuurmakers in Suriname en in Nederland. Het tweede doel wat wij beogen te bereiken is het vergroten van het bewustzijn en belang van het behoud van historisch materieel en immaterieel erfgoed onder meer door digitalisering van archieven”.

Volgens van der Zwan is de laatste jaren in Nederland te merken dat er steeds grotere belangstelling is voor alles dat met Suriname, met de geschiedenis en met de cultuur van Suriname te maken heeft. Evenals de directeur van Biza erkent ook hij het belang van het ontsluiten van archieven voor publiek, wetenschappers, journalisten en schrijvers die op basis daarvan onderzoek kunnen doen en publicaties kunnen voorbereiden.