Home Suriname Platform start met ‘Wikend Skoro’ voor jongeren

Platform start met ‘Wikend Skoro’ voor jongeren

55
0
platform-start-met-‘wikend-skoro’-voor-jongeren

foto


Het ‘Platform Suriname verdient excuses en reparaties’ start met ‘Wikend Skoro’. De school stelt zich ten doel om een aantal competenties en karakteronderdelen bij de leerlingen van Afrikaans-Surinaamse afkomst te bevorderen. Het gaat om: bewustwording, kennisverrijking en vorming op gebieden als geschiedenis, identiteit, spiritualiteit, zelfkennis, zelfreflectie, collectief samenwerken en ondernemerschap. Het leerlingenbestand van de school loopt van 6 tot 17 jaar. 60 kinderen uit Paramaribo, Wanica en Saramacca hebben zich inmiddels aangemeld om aan de pilot deel te nemen. 

De organisaties Fiti Fu Wini, stichting Grani, Comité Boni, Federatie van Rastafarians, de Nationale Reparatie Commissie Suriname en het Kennisinstituut voor onderzoek naar Genocide en Reparaties en enige activisten, hebben zich verenigd in het Platform: Suriname verdient excuses en reparaties. Eén van de belangrijke projecten van het Platform is de uitvoering van een project dat door stichting Grani onder leiding van de heer Petter Richelieu en zijn team is ingebracht. Het gaat in deze om een educatief project dat gericht is op de vorming van jonge kinderen van Afrikaans-Surinaamse afkomst. 

Veel informatie over het Afrikaanse continent en de geschiedenis van de Afrikaanse mensen is voor velen onbekend, met uitzondering van negatieve informatie waar wij voortdurend mee worden geconfronteerd. Ook de andere kant van de eigen geschiedenis, die in de meeste geschiedenisboeken staat, wordt veelal verzwegen, afgezwakt of is in de taboesfeer geplaatst, zegt het Platform. 

Het Platform heeft daarom het besluit genomen dat er een Wikend Skoro voor de jongeren moet komen. Er wordt nauw samengewerkt met de stichting Afro Diaspora Nederland-Suriname die al ervaring heeft opgedaan bij het ontwikkelen van een dergelijke school. De officiële naam van deze weekendschool is: ’Sabi Yu Rutu Wikend Skoro Suriname’. De ‘soft launch’ van de Wikend Skoro is zaterdag.

De technische leiding van de school is in handen van Elvira Waterberg. Het ligt in de bedoeling dat na de pilot een evaluatie volgt en dat er vervolgens gefaseerd op basis van een masterplan over het hele land dergelijke scholen worden opgericht.