Home Suriname In Memoriam: René Leo Kersenhout

In Memoriam: René Leo Kersenhout

64
0
in-memoriam:-rene-leo-kersenhout

foto

René Leo Kersenhout


(30-09-1952 — 18-03-2021)


Op donderdag 18 maart 2021 overleed onze kameraad René Leo Kersenhout, meer bekend als ‘Wietje’, na een bewogen leven, op de gezegende leeftijd van 68 jaar. Wietje, zoals hij werd genoemd, heeft tijdens de revolutionaire periode een wezenlijke bijdrage geleverd aan de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling van Suriname. Zo heeft hij lange tijd gediend als coördinator Consumenten Zaken van het ministerie van Economische Zaken. Als progressieve Surinamer heeft hij aan de wieg gestaan van de volksmilitie, de volksmobilisatie, de Stanvaste Beweging en de oprichting van de NDP.

In de beginjaren negentig had de NDP slechts één ondervoorzitter, Wietje, die zich toen heeft doen kennen als een man met organisatorisch inzicht van formaat. Hij beschikte tevens over het vermogen om zijn medewerkers en structuren tot grote hoogte en prestaties te bewegen waardoor veel successen konden worden geboekt. Niet voor niets kreeg hij toen de bijnaam ‘de kleine generaal’, vanwege zijn organisatie skills, strakke planningen en leiding. Je kon, vanwege zijn lengte, over hem heen kijken maar niet over hem heen lopen.

Het partijcentrum, OCER, bruiste van activiteiten onder zijn leiding te weten:

– regelmatige structuren en evaluatie meetings

– coördinatoren vergaderingen

– vergaderingen met de sub- en afdelingsbesturen van alle 62 ressorten, landelijk

– het Wetenschappelijk Bureau functioneerde op volle toeren

– maandelijkse lezingen werden gehouden

– veldwerk huis aan huis

– wandelmars

– goedkope markten

– krin kondre acties

– amusement

– sportactiviteiten

Kortom Wietje, René Leo Kersenhout zijn bijdrage aan land en volk waren partij-overstijgend en zijn liefde voor Suriname stond altijd voorop. Ook toen hij ondervoorzitter af was, bleef hij achter de schermen zijn bijdrage leveren bij de vorming en het tot stand komen van coalities en de regeringen waar de NDP de leiding had. Hij stond bekend om zijn politieke strategieën en werd bij moeilijke beslissingen regelmatig geconsulteerd.

Een groot kameraad en waarachtige revolutionair is heengegaan! Een gedreven en vastberaden kameraad met karakter, met wilskracht, met strijdbaarheid en met gevoel voor rechtvaardigheid, die bovenal rust en zelfverzekerdheid uitstraalde. Een man met wie je rekening moest houden. Zijn verdiensten zijn van onschatbare waarde en mogen niet verloren gaan. De NDP blijft met veel respect aan hem terugdenken.

Waka bun Wietje!

Het hoofdbestuur, de leden en de structuren van de Nationale Democratische Partij condoleren zijn vrouw en ons DNA lid, de weduwe Ann Kersenhout -Sadi, zijn moeder, de kinderen en zijn kleinkind met dit groot verlies en wensen hen veel strekte toe. Moge de Almachtige u allen bijstaan in deze droevige dagen.

De uitvaart vindt plaatst op zaterdag 27 maart 2021.

Het programma in OCER volgens de COVID-19 regels, ziet er als volgt uit:

13:00u tot 13.30u: Gelegenheid tot het nemen van afscheid

13.30u tot 13:50u: Ceremonie en toespraken

13.50u tot 14.15u: Laatste gelegenheid tot afscheid nemen

Om 14.15u vertrekt de stoet richting begraafplaats waar er geen gelegenheid meer is voor afscheid.

Hoofdbestuur NDP