Home Suriname Dossier Corona:  Het niet onbesproken voorbeeld

Dossier Corona:  Het niet onbesproken voorbeeld

26
0
dossier-corona:  het-niet-onbesproken-voorbeeld

foto


Nog maar enkele weken geleden hield minister Ramadhin ons voor dat wij het voorbeeld van Israël zouden volgen. Daar leek immers alles op rolletjes te lopen en was de toestand onder controle. Toch ligt nu ook hun Covid-beleid onder vuur. Een alliantie van artsen en advocaten wereldwijd steunt Anshei Emet (People of Truth) om de Israëlische regering voor het ICC (Internationaal Strafhof) te dagen voor misdaden tegen de menselijkheid. 

Na de uitspraken van de rechtbanken in Weimar en Lissabon, waarbij de Covid-maatregelen in de bondstaat Thüringen en Portugal ook al als misdaad tegen de menselijkheid werden veroordeeld, wordt dus nu ook het beleid in Israël danig in vraag gesteld.  

De Jerusalem Post, een van de meest gelezen kranten die in verschillende talen verschijnt, bracht op 14 maart jl. voorpaginanieuws met een controversieel artikel over de claim van Anshei Emet. Deze organisatie omvat advocaten, artsen, publieke activisten en individuen, die ervoor hebben gekozen hun democratisch recht uit te oefenen. Zij willen geen experimentele medische behandeling krijgen (Corona-vaccin) en ze voelen dat ze onder grote en ernstige illegale druk staan door (een deel) van de Israëlische regering, de media, parlementariërs en ministers, hoge openbare vertegenwoordigers, burgemeesters en anderen. 

De week voordien werd ook al door 2 andere advocaten Ruth Makhacholovsky en Aryeh Suchowolski een klacht ingediend bij hetzelfde Tribunaal in Den Haag, op basis van dezelfde gronden. Beide advocaten vertelden aan Israel News dat ‘tegelijkertijd de klacht ook zal worden ingediend bij het Tribunaal van Neurenberg samen met de Duitse advocaat Reiner Fuellmich.’ De rechter zal dus moeten oordelen of het hier gaat om een experiment waarbij de vrije wil van mensen en daardoor de Code van Neurenberg worden geschaad.  

De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd. De Code is later opgenomen in de Verklaring van Helsinski, het mondiale handvest voor ethisch medisch handelen. 

Dat de injecties, de zogenaamde vaccins, nog in een experimenteel stadium zijn is alvast geen geheim. Wie de moeite wil doen om de US GOV website hierover te raadplegen, merkt alvast dat bijna alle klinische testen rond COV-Sars 2 nog in pril onderzoekstadium zijn. De eerste onderzoeken zullen pas in 2023 afgerond zijn.

Volgens Anshei Emet wordt er dus geëxperimenteerd met de injectie zonder de gevolgen daarvan te kennen. “Velen” werden gedood, gewond en ernstig beschadigd door het vaccin, zei Anshei Emet in de rechtszaak, eraan toevoegend dat het ministerie van Volksgezondheid “openlijk toegaf dat 41% van gevaccineerd politiepersoneel, militairen, onderwijs en medisch personeel, ernstige bijwerkingen had.”  Er waren echter “geen volledige rapporten van het aantal doden of gewonden”, ondanks het feit dat de gegevens van de klinische onderzoeken werden vrijgegeven en het ministerie van Volksgezondheid rapporten publiceerde over de bijwerkingen die werden ervaren door degenen die het vaccin kregen, aldus de aanklacht.

Dat de injecties nog in een experimenteel stadium zijn, wordt eveneens bevestigd door het ANSM, de Franse waakhond voor medicijnen. Op hun website  staat sinds oktober 2020: “Het doel van dit Toezicht op het geneesmiddel is om nieuwe en/of ernstige bijwerkingen op te sporen die niet in klinische onderzoeken zijn vastgesteld. De enquête Toezicht op geneesmiddel die is opgezet om deze doelstelling te bereiken, bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse (medisch en farmacologisch) van de nadelige effecten waarvan wordt vermoed dat ze verband houden met vaccinatie en die worden gemeld door gezondheidswerkers, gevaccineerde personen of hun omgeving.” En daar komt de Code van Neurenberg weer op de proppen. Want als de klinische onderzoeken niet zijn afgerond, zou de rechter het toedienen van de injecties als een experiment kunnen beschouwen.  

Een andere rechtszaak ter zake die vragen oproept is de miljardenclaim van India. Zij hebben China voor de internationale rechtbank gesleept wegens het voeren van een Covid-19-oorlog. De klacht van India bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, presenteert als specifiek bewijs een rapport van GreatGameIndia over hoe Chinese biowarfare-agenten het Coronavirus uit een Canadees laboratorium stalen en het operationeel bruikbaar hebben gemaakt in het Wuhan Institute of Virology.

Genoeg controverses dus, ook over de zogenaamde goede voorbeelden in onze wereld. Hoe dan ook, in al deze genoemde zaken zullen het de rechters zijn die het laatste woord krijgen.  

Jef Crab