Home Suriname Miskin: Ambtenaren zijn juist bevoordeeld

Miskin: Ambtenaren zijn juist bevoordeeld

29
0
miskin:-ambtenaren-zijn-juist-bevoordeeld

foto

Michael Miskin (CLO-Collectief)


“Ambtenaren zijn niet benadeeld, ze zijn juist bevoordeeld,” benadrukt  Michael Miskin van het CLO Collectief tegenover Starnieuws. “We hebben de toelage van SRD 500 in het salaris geïncorporeerd. Daarna is er daarop een salarisverhoging van 25 procent gekomen,” deelt hij mee. Miskin reageert op vakbondsleider David Bakker die stelt dat de overheid sinds 2018 ambtenaren volgens een verkeerde procedure uitbetaald, waardoor ze veel minder zouden verdienen.

Bakker heeft namens enkele samenwerkende bonden aangegeven dat de overheid bij de laatste loonronde in 2018, een verkeerde procedure heeft gevolgd. Hij concludeert dat hierdoor de ambtenaren, afhankelijk van de schaal waar in ze zitten, tussen SRD 75 en SRD SRD 3.242 per maand te weinig verdienen. Volgens de wettelijke regelingen moet er bij elke loonronde een ‘verhouding’ worden toegepast.

 De ‘verhouding’ geeft aan hoeveel de ambtenaren ten opzichte van elkaar verdienen. De factor die het verschil aangeeft varieert. Bijvoorbeeld als de factor voor een bepaalde tijd gesteld is op 6, en iemand in de laagste schaal gemiddeld 1500 verdient, verdient iemand in de hoogste schaal gemiddeld SRD 9000. Volgens Bakker is deze factor in 2018 van 6 (zoals de regels voorschrijven) naar 3 verlaagd.

 

“Inderdaad zijn er in de Fiso-resoluties van 2009 en 2010 aangegeven wat de verhoudingen moeten zijn,” deelt Miskin mee.  “De verhouding is veranderd omdat wij van CLO hebben besloten om de SRD 500 toelage in het loon op te nemen. En daarboven is die 25 procent loonsverhoging gekomen. Als Bakker de voorgeschreven ‘verhouding’ wilde aanhouden zouden we die SRD 500 moeten stopzetten. Dan zou men juist verliezen.”

Miskin haalt een voorbeeld aan: “Stel dat een schoonmaakster SRD 1.100 bruto verdiende. Nu is de SRD 500 toelage die ze apart kreeg bij haar loon ingevoegd: SRD 1.600. En daarop heeft ze 25 procent verhoging gekregen, dus verdient ze nu SRD 2.000. Maar stel dat we die SRD 500 hadden losgelaten en alleen de 25 procent hadden gehad, zou de schoonmaakster SRD 1.375 verdienen. Dan zou ze juist achteruit zijn gegaan. Daarom zeg ik dat de mensen zijn bevoordeeld, niet benadeeld zoals Bakker beweert.”

“Hierdoor gaan ook de verhoudingen tussen de lonen er anders uitzien,” legt Miskin uit. “Dan krijg je inderdaad dat je geen factor 6 krijgt maar minder. In 2012 bijvoorbeeld verdiende de directeur 9 maal meer dan een schoonmaakster. Dat is een verhouding van  1 op 9; zij verdiende 1000 en hij 9000. Vandaag is het 1 op 6; zij verdient SRD 2000 en hij SRD 12.000 Maar dat betekent niet dat hij minder is gaan verdienen, de directeur kan niet gaan zeggen dat hij benadeeld is geworden.”

Het is niet de eerste keer dat toelages in salarissen worden opgenomen, geeft Miskin aan. “Het was er 2002,” somt hij op. “Het is traditie geworden dat toelages die voor langere tijd worden gegeven, in het salaris worden geïncorporeerd.” Miskin deelt mee dat de CLO er werk van maakt om de ‘koopkrachtversterking’ van SRD 100 die nu als toelage wordt gegeven, ook in het salaris wordt gevoegd. “Dan gaan de verhoudingen tussen de salarissen weer veranderen,” kondigt hij aan.

Miskin doet een beroep op de deskundigen die de resolutie opstellen om in het vervolg expliciet aan te geven dat de verhoudingen zijn veranderd wanneer er weer een toelage in het salaris wordt gevoegd. Dit om “onrust en onzekerheid” te voorkomen. “Want Bakker tyar’ wan bruya kon, dat hebben we nu niet nodig,” merkt hij op.  “Overigens, op de resolutie is wel aangegeven dat de SRD 500 in het salaris is gevoegd. Bakker heeft dat ook gezien.”

René Gompers