Home Suriname Kindereducatiecentrum in Cultuurtuin wordt werkelijkheid

Kindereducatiecentrum in Cultuurtuin wordt werkelijkheid

27
0
kindereducatiecentrum-in-cultuurtuin-wordt-werkelijkheid

foto

De coördinator van de Werkgroep Kindereducatiecentrum, Imgracia Joemrati, houdt een tekening op van het op te zetten educatiecentrum. (Foto: KBF)


Stichting Kinderboekenfestival (KBF) heeft een Werkgroep Kindereducatiecentrum geïnstalleerd. Het team wordt geleid door Imgracia Joemrati. De werkgroep, bestaande uit Letitia Tjen-a-tak, Christio Wijnhard, Gracia Nelson, Henry del Prado en Patrick Madari, heeft als voornaamste taak de inhoudelijke activiteiten van het Kindereducatiecentrum voor te bereiden.

Bij het bos aan de Kanangalaan in de Cultuurtuin, moet binnenkort een leerrijk wandelbos komen, als onderdeel van een milieuvriendelijk Kindereducatiecentrum. Aan de hand van illustraties gemaakt door projectontwikkelaar Brian del Prado van Ingenieursbureau SUNECON, werd een
geactualiseerd plan voor de inrichting van het bosrijke terrein
gepresenteerd. De technische zaken rondom de oprichting van het
Kindereducatiecentrum zijn drie jaar geleden al voorbereid door
Ingenieursbureau SUNECON, een belangrijke sponsor van het project.

Behalve KBF-bestuursleden en vrijwilligers waren diverse deskundigen aanwezig, waaronder de gewezen Cultuurtuinbeheerder en boomkenner, Patrick Madari, media-icoon Roy Ristie, sinds 2019 KBF Goodwill Ambassadeur, meldt de voorlichting van de stichting. Sigmund Proeve, voorzitter van de Nationale Stichting Kinderboekenfestival Suriname, is blij dat er na vijf jaren van voorbereiding uiteindelijk een begin kan worden gemaakt met de daadwerkelijke uitvoering van het project. Hij onderstreepte hierbij het belang van educatie en vorming voor elk kind en de rol van lezen en taal voor de ontwikkeling van de mens. Ristie zei te verwachten dat succesvolle uitvoering van het project een grote bijdrage zal leveren aan de vorming van jeugdige Surinamers.

Del Prado heeft een drie fasenplan uitgewerkt, waarbij eerst een erfscheiding zal worden aangebracht en twee containerunits op het zuidelijk deel van het terrein zullen worden geplaatst met de mogelijkheid voor een kantine en kantoorruimte. De tweede fase houdt in het ontwikkelen van het sprookjesbos met wandelpaden en educatieve opdrachten voor diverse niveaugroepen. De derde fase zal bestaan uit het opzetten van een kinderboekenmuseum, een bibliotheek met leesactiviteiten- en tentoonstellingsruimten.

KBF schrijft in een persbericht dat de eerste donaties ten behoeve van het Kindereducatiecentrum, zowel financieel als materieel, al binnendruppelen. De prognose is dat de eerste activiteiten nog in dit schooljaar van start kunnen gaan. De werkgroep zal vanaf de installatie educatieve programma’s gekoppeld aan boeken en voorleesverhalen vaststellen voor bezoekende leerlingen van de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw van het basisonderwijs, voor bezoekers van V.O.J.– en V.O.S.-scholen, alsook voor buitenschoolse groepen.

KBF geeft aan te rekenen op de ondersteuning van de totale gemeenschap, de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en allen die het belang van educatie en vorming van de Surinaamse jeugd via het Kindereductiecentrum inzien.