Home Suriname Jogi vraagt Nurmohamed aandacht voor Uitkijkpolder en Pomona

Jogi vraagt Nurmohamed aandacht voor Uitkijkpolder en Pomona

32
0
jogi-vraagt-nurmohamed-aandacht-voor-uitkijkpolder-en-pomona

foto

Assembleelid Mahinder Jogi heeft de problemen van Uitkijkpolder en Pomona eerst met de boeren besproken. Daarna zijn deze op schrift gesteld voor de minister Riad Nurmohamed.


De voorzitter van de vaste commissie van Openbare Werken van De Nationale Assemblee, Mahinder Jogi (VHP), heeft de aandacht van minister Riad Nurmohamed gevraagd voor acute problemen te Uitkijkpolder en Pomona. Door de vele regenval van de afgelopen dagen, zijn wegen onbegaanbaar geworden, terwijl landbouwarealen van boeren onder water zijn geraakt. Hierdoor wordt er veel schade geleden, zegt Jogi in gesprek met Starnieuws. Hij noemt het onderhoud met Nurmohamed positief.

De minister heeft toegezegd zich donderdag in het gebied te zullen oriënteren. Deze bijeenkomst zal georganiseerd worden door ressortraadsleden van het ressort Wayambo, waaronder ook het landbouwgebied Pomona valt. Tijdens de bijeenkomst op het ministerie waren ook aanwezig vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, de voorzitter van de Landbouwcoöperatie Uitkijkpolder, Manoj Ramawath, en enkele districtsraad- en ressortraadsleden.

Tijdens het gesprek met de minister is aan de orde gekomen wat de problemen zijn waarmee de boeren te kampen hebben. Veel lozingen zijn dichtgegroeid en de meeste zandwegen verkeren in slechte staat. Er moet dringend verandering gebracht worden in deze situatie. Jogi verwacht van het ministerie dat een werkplan komt om het ongerief dat ontstaan is door de zware regens aan te pakken. In een schrijven aan de bewindsman worden door het Assembleelid enkele suggesties gedaan om de problemen op te lossen.

Jogi zegt dat de boeren ook met voorstellen zijn gekomen om bepaalde problemen structureel op te lossen. Een kleine pomp bij Pomona zal ervoor zorgen dat het overtollige water in de toekomst snel weggepompt kan worden. Hij is ingenomen ermee dat de minister zich komt oriënteren waardoor hij de mensen ter plekke kan aanhoren en een beter beeld kan hebben van de situatie. Te Uitkijkpolder zal het werk aanbesteed en uitgevoerd worden onder supervisie van het ministerie. De boeren zullen vandaag worden uitgenodigd om donderdag aanwezig te zijn om hun problemen voor te leggen aan de bewindsman.