Home Suriname Ramsaran bezoekt mishandelde peuter en haar moeder

Ramsaran bezoekt mishandelde peuter en haar moeder

34
0
ramsaran-bezoekt-mishandelde-peuter-en-haar-moeder

foto

Minister Uraiqit Ramsaran


De peuter (3) die mishandeld is geworden en haar moeder zullen worden begeleid. Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en waarnemend hoofd van het Bureau Rechten van het Kind, Bruce Sariredjo, hebben een bezoek gebracht aan het slachtoffer en haar moeder.

Ramsaran is nu gerustgesteld door zelf waargenomen te hebben dat de peuter zich in een veilige omgeving bevindt. Hij maakte zich heel ongerust, om de situatie, meldt de afdeling voorlichting van het ministerie. De bewindsman zegt een woord van dank aan zijn collega van Justitie en Politie,  Kenneth Amoksi, die samen met zijn team gelijk heeft opgetreden. Het meisje is ernstig mishandeld door haar vader, die zelfs video heeft gemaakt om de moeder te chanteren. De man is intussen ingesloten. De minister doet een beroep op de samenleving om de beelden niet verder te verspreiden en de privacy van het slachtoffer te waarborgen.

Uit statistieken van 2018 blijkt dat 86% van de jeugd in de kustvlakte weleens een vorm van geweld meemaakt en in het binnenland is dit 92%. Het ministerie zal zich samen met alle partners, waaronder ministeries en Unicef krachtig blijven inzetten om geweld tegen kinderen aan te pakken en om elk slachtoffer bescherming te bieden. Het Bureau Rechten van het Kind roept de totale samenleving op, om te beseffen, dat voor elk kind vooral op zeer jonge leeftijd, extra zorg, begeleiding en liefde van eminent belang zijn.

Ramsaran vraagt de gemeenschap om op elkaar te letten, en elk geval van geweld te rapporteren bij de betreffende instanties:

– KJT (kinder- en jongerentelefoon) 123

– Bureau Rechten van het Kind (424385 of via de facebook pagina)

– Maatschappelijke Dienst Sozavo 437535

– KPS-Jeugdzaken 404565