Home Suriname Dubois: Privé-informatie Hausil onnodig in andere sfeer gebracht

Dubois: Privé-informatie Hausil onnodig in andere sfeer gebracht

26
0
dubois:-prive-informatie-hausil-onnodig-in-andere-sfeer-gebracht

foto

Murwin Dubois, raadsman van Faranaaz Alibaks-Hausil, vraagt zich af wat privé-informatie van zijn cliënt te maken heeft met de strafzaak. (Foto: Raoul Lith)


Rechter Maytrie Kuldip Singh heeft in de rechtszaak van Centrale Bank van Suriname (CBVS) de verdachte Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs,  geconfronteerd met de verklaringen van Robert van Trikt, ex-governor van de bank. Zij en haar raadsman Murwin Dubois zijn dinsdag geconfronteerd met
verklaringen van Awinash Katya en Subhas Goerdat beiden medische
specialisten. Dubois vindt dat onnodig privé-informatie van zijn cliënt publiekelijk is behandeld.

Op de zitting stonden de oud-directieleden naast elkaar toen de rechter enkele verklaringen voorlas. Beiden gingen in op vragen van de rechter, officier van justitie en hun raadslieden. Hausil was vergeleken met voorgaande zittingen beter voorbereid en kwam minder zenuwachtig over. In een verklaring voorgelezen door de rechter kwam naar voren dat Hausil kort na haar aanhouding ziek werd en onder behandeling was Katya.

Goerdat zou zijn gecontact door Dilip Sardjoe van wie hij ook de persoonlijke arts is. Sardjoe deed bij hem een beroep om een check up te doen bij Hausil omdat zij zou zijn aangehouden. Echter heeft Katya in zijn verklaring bevestigd dat Hausil onder valse voorwendselen zou zijn opgenomen door Goerdat. Volgens het medische dossier van Katya waren de aandoeningen die aanwezig waren anders dan het geval bij zijn collega. “Ik vraag mij af als jurist in hoeverre dit te maken heeft met een strafbaar feit zoals dat ten laste is gelegd,” meent Dubois. Hij geeft aan dat het niets te maken heeft met anti corruptie of verduistering.

“Mijn cliënt voelde zich onwel op 14 juli en heeft ook gevraagd of zij medisch onderzocht zou kunnen worden. En kennelijk uit de verantwoordelijkheid die de dienstdoende ambtenaren op dat moment hadden, hebben zij haar dus onderworpen aan die medische behandeling,” merkt Dubois op. Hij snapt niet wat daarna zou zijn gebeurd en ook hoe het is overgebracht op de zitting. De jurist zegt dat hij ook geen insinuatie richting die specialist zal uitspreken. “De politie heeft het nodig gevonden om het ziektebeeld dat op dat moment mijn cliënt overkwam nader te toetsen wat ook is gebeurd”. 

De raadsman vindt het jammer dat privé informatie die makkelijk geverifieerd kan worden, nu in andere sfeer wordt gebracht. Zo zou de echtgenoot van Hausil contact hebben gezocht om haar enkele checks te laten ondertekenen. “Als een arts dat gezegd heeft, roep die man op en verifieer het. Dat wordt niet gedaan maar die informatie wordt nu wel in het openbaar gegooid alsof die man iets gedaan heeft dat niet mocht”.

Ook is tijdens de zitting naar voren gekomen dat de laptop van Hausil die zij in bruikleen had voor werkzaamheden van de bank, zou zijn beschadigd. Tijdens haar voorarrest zou zij die aan de politie hebben overgedragen via haar raadsman. De laptop is aan een computerdeskundige van de bank voorgelegd en die is tot de conclusie gekomen dat laptop technisch stuk is gemaakt. Er zou geprobeerd zijn om eventueel de harde schijf te beschadigen.

Volgens Dubois zou dit geen gevolgen kunnen hebben voor de zaak. “Wat heeft die laptop ermee te maken. We weten dat stukken van belangrijke instituten als de Centrale Bank men niet werkt op een harde schijf maar op een server. Dus als men informatie nodig heeft, moet men de ingang en de uitgang van de server checken,” stelt de advocaat.  De zaak wordt verder behandeld op 6 april.

Raoul Lith