Home Suriname VEAPS: Dwaling autoriteiten door ontbreken exportbeleid

VEAPS: Dwaling autoriteiten door ontbreken exportbeleid

36
0
veaps:-dwaling-autoriteiten-door-ontbreken-exportbeleid

foto


De Vereniging van Exporteurs van Agrarische producten in Suriname (VEAPS) heeft haar afkeuring publiekelijk uitgesproken tegen de nieuwe valutamaatregelen die per 1 maart 2021 zijn ingegaan en formeel door de autoriteiten zijn aangekondigd op 26 februari 2021 in De Nationale Assemblee. Het ontbreken van een ‘nationaal exportbeleid’ als onderdeel van een ‘valuta verdienbeleid’ leidt tot ondoordachte en oppervlakkige besluitvorming van autoriteiten, die de export van groenten en fruit zwaar benadeelt, zegt het bestuur van de VEAPS.

De maatregelen die per 1 maart 2021 gelden voor de exporteurs van goederen die in Suriname zijn geproduceerd zijn:

1. Verplichting voor repatriëring van 100% van de exportopbrengsten.

De VEAPS leden hebben geen bezwaar tegen deze maatregel. Immers hun valutaopbrengsten worden al overgemaakt naar de lokale banken door de buitenlandse klanten.

2. Verplichte inwisseling van 30% van de ingekomen vreemde valuta tegen de CBvS bandbreedte koers die ligt tussen 14.29 en 16.30 voor 1 US$.

De VEAPS is tegen deze maatregel, waarbij zij verplicht worden gesteld om te wisselen tegen een lagere CBvS koers dan de marktkoers. Met deze maatregel vindt er een afroming plaats van de winsten van de exportbedrijven en zal dit leiden tot vernietiging van de agrarische export en sluiting van de exportbedrijven en achteruitgang van de agrarische productie.

Het bovenstaande wordt geïllustreerd met onderstaand voorbeeld:

Een exporteur exporteert een lading van 5.000 kg verse groenten en fruit.Op basis van dit voorbeeld wordt bij de export van 5000 kg een factuur van US$ 30.000 uitbetaald door de buitenlandse afnemer. Dit bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de exporteur bij een lokale bank. Op basis van de maatregel van de autoriteiten betreffende het verplicht inwisselen van 30% van de ingekomen vreemde valuta tegen de CBvS koers leidt de exporteur een verlies van 78% van zijn bruto winst.

a. 30% van ingekomen valuta is 30% van US$ 3.0000 = US$ 9.000

b. De exporteur dient USD verplicht in te wisselen tegen een koers die ongeveer SRD 4 per US$ lager ligt (verschil tussen marktkoers en CBvS koers). Dus ontvangt de exporteur minder

ongeveer SRD 36000 (is gelijk aan ongeveer US$ 1970).

c. Het negatief effect/verlies  voor de exporteur is (1970/2500) X 100% = 78%.

Met de maatregel van 30% verplicht inwisselen tegen de lagere CBvS koers bij een export van 5.000 kg verliest de exporteur 78% van zijn bruto marge. Uit het restant kan hij zijn kosten nauwelijks dekken laat staan winst maken. Dit zal uiteindelijk leiden tot sluiting van dit exportbedrijf.

In bovenstaand voorbeeld is uitgesloten inhoudingen op de factuur door de afnemer van niet ontvangen producten vanwege afkeuringen door de autoriteiten in Nederland of inhoudingen op basis van kwaliteitsverlies (na-oogst verliezen).

Een ander heikel punt is dat de douane controle zal uitoefenen op de juistheid van de opgegeven waarden en volumes. Is de douane uitgerust met de kennis om de prijs vast te stellen van verse groenten en fruit? Dit zal alleen maar zorgen voor fricties en extra (administratieve) belemmeringen.

Suriname kent diverse ‘valuta verdienbedrijven’ zoals:

a. Goederen exportbedrijven (groenten, fruit, hout, vis, vlees, goud, olie, enz….)

b. Verzekeringsmaatschappijen (klanten die hun polis in valuta betalen)

c. Banken (bedrijven die valutaleningen hebben lossen af in valuta, ook de leden van VEAPS)

d. ICT, outsourcingsbedrijven die projecten uitvoeren voor buitenlandse opdrachtgevers

e. Ingenieursbureaus, architecten, belastingadviseurs, adviesbureaus, advocatenkantoren, notariaten, enz. die opdrachten uitvoeren voor buitenlandse opdrachtgevers

f. (Auto) importeurs/handelaren, makelaars, bouwbedrijven, transportbedrijven, bakkerijen, constructiebedrijven, opleidingsinstituten, Staatsbedrijven, enz…. die goederen/diensten verkopen/leveren in valuta

De bovenstaande bedrijven opereren op de binnenlandse en/of internationale markt en hebben allemaal een verdiencomponent in valuta, maar alleen de exportbedrijven die in Suriname geproduceerde goederen exporteren zijn onderhevig aan deze valutamaatregel (strafmaatregel) van het verplicht inwisselen tegen een lagere CBvS koers. Dit is inconsistent, discriminerend en geen voorbeeld van goed bestuur.

De VEAPS is absoluut geen voorstander van dat de bovenstaande ‘valuta verdienbedrijven’ worden onderworpen aan deze valuatamaatregelen. Integendeel is VEAPS van mening dat er een ‘exportbeleid en valuta verdienbeleid’ wordt ontwikkeld, waarbij deze bedrijven worden gestimuleerd om meer valuta te verdienen. Dus groei van de bestaande valuta verdienbedrijven en een toename van het aantal van deze bedrijven. Juist hiermee genereren we meer bedrijvigheid en dynamiek in Suriname en een toename van de valuta-inkomsten. Niet straffen, maar stimuleren en versteken moet het credo zijn!

“Alleen het vergroten van de valuta verdiencapaciteit van ons land zal uiteindelijk resulteren in herstel van de financieel-economische crisis waarin wij zitten, en niet door de exportbedrijven af te straffen door het invoeren van een extra exportbelasting die leidt tot vernietiging van de exportbedrijven,” benadrukt het bestuur van de VEAPS.

De VEAPS roept de autoriteiten op om de maatregel van 30% verplicht inwisselen tegen de lagere CBvS koers terstond terug te draaien en in dialoog te treden met de sector.

In deze dialoog wenst VEAPS een commitment aan te gaan met de overheid, waarbij er gestreefd wordt naar het volgende:

1. Na Covid-19 normalisatie terug te gaan naar de export van 65 ton per week. Dit was ook de hoeveelheid voor maart 2020. Momenteel ligt dit rond de 15 ton per week.

2. Verhoging van de exporthoeveelheid van verse en verwerkte groenten en fruit medio 2022 naar 100 ton per week en medio 2023 naar 150 ton per week.

3. Ontwikkelen van verwerkte producten

4. Optimalisatie van de ondersteunende diensten:

a. Toegang tot goedkope kredieten

b. Wegwerken van logistieke obstakels en concurrerende vrachttarieven

c. Optimaal functionerende NPPO en een intensieve samenwerking met de kwaliteitsmanagers van de exportbedrijven.

d. Optimale betrokkenheid van de relevante overheidsdiensten.