Home Suriname Koersmanipulatie door overheid, gefinancierd door u…

Koersmanipulatie door overheid, gefinancierd door u…

81
0
koersmanipulatie-door-overheid,-gefinancierd-door-u…

foto


(Ingezonden)

Vanaf 1 maart 2021 is een pakket aan maatregelen, van Financiën, de CBvS en Deviezencommissie, in werking getreden, bedoeld om de SRD-koers te stabiliseren en deviezenvoorraad te vergroten. Het pakket behelst:

– verplichte repatriëring van 100 procent van de exportopbrengsten door Surinaamse exporteurs;

– verplichte omwisseling in SRD van 30 procent van die gerepatrieerde exportopbrengsten, en

– verplichte betaling van alle importen via een Surinaamse deviezenbank.

Omwisseling in SRD dient plaats te vinden tegen de zogenaamde douanekoers van SRD 14.29 per US$, terug van SRD in US$, voor betaling van importen, tegen een koers die tussen de SRD 14.29 en 16.30 per US$ moet liggen. De vrije valutamarkt wisselkoers is 1 US$ = 20 SRD. Door deviezenmaatregelen wordt de wisselkoers kunstmatig veranderd in 1 US$ = 15 SRD. Hetzelfde goed uit een US$-marktgebied, kost Surinamers opeens 25% minder. Dit resulteert kortstondig in een grotere koopkracht in Suriname.

Deze gemanipuleerde koers is niet houdbaar, omdat de financiering van de stijging in koopkracht ergens vandaan moet komen. Suriname verkrijgt grotere koopkracht op de internationale (valuta)markt, zonder dat de economie in omvang is toegenomen. De toegenomen vraag baseert slechts op een kunstmatig lage wisselkoers, waardoor er meer vraag naar buitenlandse valuta voor aankopen aldaar is dan er buitenlandse valuta het land binnenkomen door economische activiteit. Wijkt de koers af van de economische werkelijkheid, volgt een binnenlands tekort aan buitenlandse valuta: er is meer vraag dan aanbod en dus schaarste. Op de parallelmarkt is de US$ wél te krijgen voor een hogere koers. Een vertrouwde situatie.

Achtereenvolgende regeringen tracht(t)en door criminaliseren van degenen die deze hogere koers boden de door hen voorgeschreven koers af te dwingen. Daarmee verandert niets aan de kwaal van de Surinaamse economie: hervorm de economie – met name bureaucratie en deviezencontrole – zodat exporterende bedrijven harde valuta kunnen en willen brengen. De kunstmatige stijging in koopkracht werd met oplopende staatsleningen gefinancierd. Die konden mede worden gebruikt voor interventies ter koersstabilisatie van de SRD.

De economie verlamt, mede door de rentebetalingen op die leningen. De regering zit klem: rente op staatsleningen kan niet meer worden opgebracht, zodat nieuwe leningen aangaan niet langer tegen verantwoorde condities gaat. Geldverstrekkers aan noodlijdende landen (IMF) eisen harde hervormingen, alvorens zij financieren. Daaraan kan of wil Suriname (nog) niet voldoen. Bij gebrek aan monetaire beleidsinstrumenten om de koers te stabiliseren – geen valutareserves meer om de koers te drukken, niet de in omloop zijnde hoeveelheid SRD kunnen verkleinen, want dat doorkruist (verkapte?) monetaire financiering (en laat de economie krimpen) – ziet de regering geen andere uitweg dan de voorgestelde maatregelen.

Om valuta interventies toch te kunnen doorvoeren, grijpt de regering nu naar de valuta van hardwerkende Surinamers als was het haar geld om over te beschikken. Met de omwisselplicht wordt van ondernemers nu hetzelfde gevraagd als eerder van banken: quasi een verplichte kasreserve storten bij de Centrale Bank. Suriname schuift fors op richting ‘centraal geleide volkshuishouding’ door genoemde maatregelen. Ontgaan wordt bemoeilijkt doordat Surinaamse douane voortaan de ‘correcte’ exportprijs voor Surinaamse exportgoederen vaststelt.

Douanemensen, die niet weten wat ondernemen is, gaan de Surinaamse ondernemer gaan vertellen wat de juiste prijs voor zijn exportgoederen is. Verkoop voor minder en je ‘onderfactureert’! 30 % verplicht wisselen van die fictieve exportprijs of de werkelijke prijs? Is de douane ‘markt’prijs 75 ct/kilo maar je ontving 25 ct/kilo (fruit is rijp, gaat rotten, dus verkopen!): 30 % van 75 ct is 22.5 ct, moet je 22.5 van de 25 ct werkelijke ontvangsten verplicht in SRD omwisselen (effectief 90%!), houd je maar 2.5 ct aan valuta over. 1/2Koersmanipulatie door de overheid, gefinancierd door u… Bovendien wissel je tegen de ongunstigere douanekoers van 14.29 SRD per US$. Wil je later die SRD tegen valuta terugwisselen, is het 16.30 SRD per US$, ruim 14% koersverlies (16.30/14.29 = 1.1406) inlevert.

Waar blijft dat geld? Degene die door de douane van onderfactureren wordt beschuldigd, loopt kans dat de ‘gecorrigeerde’ omzet wordt doorgegeven aan de inspecteurs omzetbelasting en inkomstenbelasting. Heffing op basis van de ‘douane’ verkoopprijzen en hoeveelheden in plaats van werkelijke kan tot te hoge belastingaanslagen leiden. Gemakshalve aannemend dat de bureaucratie het tempo van de ondernemers kan bijhouden. Anders ontstaan fnuikende vertragingen voor ondernemend Suriname. Kan de regering zo tussen koersstabiliteit enerzijds en economie anderzijds laveren, dat alles goed blijft gaan tot de toekomstige olie-inkomsten lucht geven? Liever dan valutareserves verkwistend de SRD te blijven ondersteunen, kan tot dollarisatie van de economie worden overgegaan. Wég wisselkoersproblemen, mogelijkheden tot monetaire financiering en deviezencontrole. Prijsstabiliteit! En economie klaar voor de komst van de dollaroliesector. Het geld wordt dan nuttiger gebruikt voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, wegen en onderwijs.

DA’91 Partijraadsvoorzitter

Sunil Oemrawsingh

U kunt het gehele artikel hier downloaden.