Home Suriname Reactie op mededeling OW over de verleende vergunning

Reactie op mededeling OW over de verleende vergunning

16
0
reactie-op-mededeling-ow-over-de-verleende-vergunning

foto


Inderdaad heeft de rechter in kort geding de vordering tegen de bouw van een mammoet bouwsel in een woonwijk op de hoek van de Anamoe- en Granietstraat afgewezen. Aangezien ik nog niet in het bezit ben van het vonnis kan ik de overwegingen van de rechter nog niet beoordelen.

Een notoir feit is wel dat conform mijn open brief aan de minister van Openbare Werken d.d. 16 september 2020 bedoelde vergunning in strijd met de Hinderwet, m.n. het instellen van een buurtonderzoek, is verleend.

Hoe de rechter dit heeft kunnen rechtvaardigen, daarnaar ben ik benieuwd.

Afhankelijk hiervan zal ik mij beraden.

Eugène van der San