Home Suriname Het benoemingsbeleid

Het benoemingsbeleid

37
0
het-benoemingsbeleid

foto


Er is binnen de gemeenschap behoorlijk onvrede ontstaan over de diverse aanstellingen in strategische functies, rvc’s, directies bij de stichtingen etc.  Een belangrijke vertrekpunt van de regerende partijen, vooral van het Orange movement was o.a. het bestrijden van vriendjes- en familiepolitiek. Er was heftig geageerd tegen het benoemingsbeleid, wurgcontracten en vooral tegen het verkwistend beleid van de regering Bouterse/Adhin. Ondanks dit alles vinden er benoemingen/aanstellingen plaats van kader, ongekwalificeerde krachten en partijloyalisten in topfuncties en vooral tijdens de personeelsstop, die de regering zelf heeft ingesteld. De ABOP streeft ernaar om een nationale partij te worden; zij stoort zich echter niet aan kritieken over het benoemingsbeleid, maar ze stevent regelrecht op haar doel af om in 2025 meer zetels te behalen.

Gesteld moge zijn, dat over het algemeen alle aanstellingen gebaseerd moeten zijn op bepaalde uitgangspunten, waarvan o.a. genoemd kunnen worden: prestaties en/of de behoefte, formatie etc. Bij het voeren van een objectief en rationeel loon- en personeelsbeleid wordt er normaliter rekening gehouden met een aantal criteria; zoals: opleiding, functievereisten, affiniteit, verantwoordelijkheid en discipline.  

In Suriname wordt blijkbaar niet nauwgezet rekening gehouden met deze factoren en het lijkt alsof politieke benoemingen zo goed als mogelijk geïnstitutionaliseerd zijn. Enerzijds dient hiertegen wel op gepaste wijze gestreden te worden; anderzijds wordt gesteld, dat politieke benoemingen weliswaar moeten kunnen plaatsvinden.      

Het benoemingsbeleid laat inderdaad veel te wensen over, aangezien dit beleid niet is gebaseerd op duidelijke criteria en er wordt vaak geen rekening gehouden met de geldende personeelsverordening en de Personeelswet. Personen met lagere opleiding en onvoldoende kennis worden vaak in hogere posities geregeld, terwijl anderen met hogere opleidingsniveaus worden overgeslagen.

Elke Surinamer, i.h.b. zij die reeds aangesteld zijn, moeten worden ingezet. Zelfs president Chan Santokhi heeft meerdere keren verklaard, dat ze met een ieder gaan samenwerken; echter blijkt in de praktijk dat het slechts bij woorden is gebleven! Uit informatie is gebleken, dat haast het heel team van de vorige kabinetten ter zijde is geschoven. Niet dat op deze regering slechts kritiek wordt geleverd, maar de eerlijkheid gebied mij te vermelden, dat dit euvel altijd de boventoon heeft gevoerd en dus bestreden moet worden.

Machts- en positiebehoud door favoritisme, machtsvertoon, nepotisme, arrogantie etc. zullen plaats moeten maken voor effectieve, rationele, en functionele invulling in vacatures, functies en wel op basis van kennis, opleiding, integriteit, inzet, plichtsbesef en daadkracht.

Het voeren van een rationeel personeels- en benoemingsbeleid is een vereiste. Men moet niet steeds politiek selectief bezig zijn; kortom: de right man/woman on the right place plaatsen! Het saneren van 60-plussers moet wel een feit zijn, dit moet de carrièreplanning van jong kader bevorderen.

Roy Harpal