Home Suriname Luchthavenbeheer per direct in actie

Luchthavenbeheer per direct in actie

33
0
luchthavenbeheer-per-direct-in-actie

foto


De bond in dienst van NV Luchthavenbeheer is vandaag per direct in actie gegaan. Tijdens een spoed algemene ledenvergadering (alv) vanmorgen heeft het personeel besloten in actie te gaan. De werknemers eisen naleving van de Collectieve Arbeidsovereenkomst en een herstelplan vanuit de directie. Intussen is een KLM-vlucht uit Amsterdam geland op de luchthaven.Bondsvoorzitter Lloyd Read zegt aan Starnieuws dat de directie op heel verantwoorde manier bezig is de schijn op te houden dat de luchtveiligheid is gegarandeerd. Hij vertelt dat ook brandweer Zanderij zich heeft teruggetrokken. Opnieuw wordt met stafleden en niet gekwalificeerde mensen geprobeerd de luchthaven open te houden, stelt Read. Hij heeft de Casas die toeziet op de veiligheid van de burgerluchtvaart op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen.

Wat kwaad bloed heeft gezet is dat in plaats van met concrete voorstellen te komen over onder andere toelages, gratificaties en eenzijdig genomen maatregelen, de directie de bond uitnodigt voor een bespreking. Het antwoord van Read op het schrijven van algemeen directeur Vijay Chotkan van NV Luchthavenbeheer was duidelijk: “Aangezien de ervaring mij in dit traject heeft geleerd dat praten zonder concrete voorstellen leidt tot oeverloze discussie zonder resultaat.” De bondsvoorzitter heeft afgezegd voor de uitnodiging voor het gesprek dat voor vandaag was gepland.

De werknemers zeggen dat zij al maanden slechts vragen dat de cao wordt nageleefd, maar dat dat maar niet gebeurt. Zij hebben er geen vertrouwen in dat er serieus wordt gewerkt aan een oplossing van de kwestie. Ook aan het herstelplan waar de vakbond nauw zou worden betrokken, is niets gedaan. Er is onzekerheid onder het personeel over wat er verder met het bedrijf zal gebeuren. Van de directie en de raad van commissarissen wordt niets vernomen, schrijft vakbondsleider Read aan Chotkan.

In het schrijven wordt hij ook in kennis gesteld van het besluit van de alv. Read wijst erop dat er totaal geen communicatie is, noch met de rvc noch met de directie. Het enige dat we merken is dat er eenzijdig maatregelen worden getroffen, stelt hij. De luchtvaartsector is door de Covid-19-pandemie het zwaarst getroffen en de overheid springt ook niet in. De vakbondsleider heeft al vaker gezegd dat er meer dan US$ 1,5 miljoen aan tegoeden van het bedrijf buiten ligt. Hij heeft steeds aangedrongen op inning van deze tegoeden. Voorlopig zal de actie nog duren, zegt Read. Hij voorspelt een lange strijd. Het is niet de eerste keer dat het personeel opkomt voor uitvoering van de cao, waarbij een deel van het salaris is gedollariseerd. De laatste actie was begin december.