Home Suriname Papegaaienpopulatie neemt af, actie noodzakelijk

Papegaaienpopulatie neemt af, actie noodzakelijk

35
0
papegaaienpopulatie-neemt-af,-actie-noodzakelijk

foto

Vorig jaar trok CIS nog aan de bel over de erbarmelijke manier waarop vogels worden getransporteerd vanuit het binnenland. (Foto CIS)


Suriname staat in de top vijf van bronlanden voor de vangst van wilde dieren voor de internationale (illegale) handel. De enorme rijkdom aan biodiversiteit, maar ook het feit dat handhaving op illegale dierenhandel al jarenlang een lage prioriteit heeft en de verantwoordelijke autoriteiten weinig middelen ter beschikking hiervoor hebben, dragen bij aan de bijna ongebreidelde dierenhandel vanuit Suriname.

Jaarlijks worden duizenden papegaaien uit het wild gevangen en geëxporteerd voor de huisdierenhandel. Sommige papegaaisoorten waaronder de ‘Bruin Margrietje papegaai’ vallen volgens de Suriname wetgeving onder de kooidieren met een vangstlimiet van vijf dieren. Verschillende papegaaisoorten staan op de lijst II van CITES, de conventie voor internationale handel in bedreigde soorten. Suriname waar maar liefst 24 soorten papegaaien te vinden zijn, heeft zich ook gecommitteerd aan CITES.

Met de tweedaagse online workshop ‘Parrot Awareness and Conservation’ is het de bedoeling om samen met alle stakeholders de bedreigingen en prioriteiten te identificeren voor de stappen die moeten worden genomen om te voorkomen dat de wilde papegaaienpopulaties in het land niet (verder) afnemen. Een van de prioriteiten hierbij is de gemeenschappen te betrekken bij de bescherming van de vogels door onder andere ecotoerisme. Conservation International Suriname (CIS) doet er alles aan om de verdiencapaciteit van gemeenschappen die tot dierenhandel in beschermde en kwetsbare soorten worden verleid, te vergroten en te ondersteunen, zodat ze zich kunnen bezighouden met duurzame economische activiteiten.Bruin Margrietje is één van de 24 soorten papegaaien die in Suriname in het wild worden gevangen en bij duizenden worden verhandeld.

Tijdens de workshop die morgen wordt afgesloten worden onder andere presentaties gegeven over Parrot Conservation in Centraal en Midden-Amerika inclusie Zuid-Mexico en het Caribisch Gebied. Aan de orde komen ook educatie, bescherming van soorten, inkomstenbronnen gemeenschappen, broedperiode, monitoren van de papegaaipopulatie, handel en export, en ecotoerisme. CIS en het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer staan achter de workshop.