Home Suriname Waarom premier Rutte geen excuses zal aanbieden

Waarom premier Rutte geen excuses zal aanbieden

31
0
waarom-premier-rutte-geen-excuses-zal-aanbieden

foto


Er zijn begrijpelijkerwijs nogal wat Surinamers in Suriname en in Nederland die vinden dat Nederland voor het slavernijverleden excuses moet aanbieden. Dat gevoel is versterkt doordat koning Willem-Alexander van Nederland bij een staatsbezoek in maart vorig jaar excuses heeft aangeboden aan het volk van Indonesië. Dat was voor het buitensporig geweld dat Nederland heeft toegepast om Indonesië, dat in 1945 de onafhankelijkheid had uitgeroepen, terug te brengen onder het gezag van Den Haag.

Door Nederlandse militaire acties zijn toen miljoenen Indonesiërs om het leven gekomen. Hier tegenover staat dat de Nederlandse premier Mark Rutte een paar dagen geleden heeft laten weten dat hij geen excuses zal aanbieden aan de nabestaanden van slaven uit Suriname, de Antillen of Indonesië, vanwege het tot slaaf maken van hun voorouders. Hij zei dat het zo lang geleden is dat het niet zinvol is om daar nog over te praten.

Hoewel de Nederlandse koning in maart 2020 vond dat hij wel zijn excuses moest aanbieden, moet duidelijk zijn dat Indonesië daar nooit om heeft gevraagd. Integendeel hebben ze het steeds weggewuifd als gevraagd werd of Indonesië het nodig vond. De Indonesiërs zijn na hun onafhankelijkheid hun eigen weg gegaan en hebben vele nieuwe partners gevonden met wie ze innige relaties hebben opgebouwd. Indonesië is uitgegroeid tot een van de belangrijkste regionale spelers in Azië.

Maar Nederland is en blijft natuurlijk een handelsnatie en heeft uiteindelijk begrepen dat zij met Indonesië toch wel heel goede zaken kan doen. Men had in Den Haag intussen ook wel ingezien dat de verhoudingen tussen beide landen heel erg waren veranderd. Nederland zou Indonesië niet meer kunnen benaderen met de houding van de overheerser, zoals toen Indonesië nog een Nederlandse kolonie was. Daar bestond geen schijn van kans op. Indonesië zou dat nimmer accepteren. Uiteindelijk is het er dan van gekomen, de excuses zijn aangeboden en daarmee zijn de eerste stappen op weg naar een nieuwe relatie met Indonesië inmiddels gezet. Het is interessant om te weten dat met de koning een delegatie van zeker 130 Nederlandse bedrijven was meegereisd.

De PALU is van mening dat Suriname met Nederland ooit waarschijnlijk de beste relaties zal hebben, gegeven de vele zaken die wij met elkaar kunnen delen, en waar wij gezamenlijk voordeel aan zullen hebben. Een belangrijk verschil met Indonesië is op dit ogenblik dat Suriname als soevereine natie bij Nederland niet het respect afdwingt dat Indonesië kennelijk wel heeft kunnen afdwingen na een eigen ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Wij Surinamers hebben in tegenstelling tot Indonesië de onafhankelijkheid cadeau gehad en zijn, waarschijnlijk mede om die reden, in onze geest aan de rok van Nederland blijven hangen, om het even zo te zeggen.

Feit is dat wij om uiteenlopende redenen nog geen inhoud hebben gegeven aan onze eigen onafhankelijkheid. Suriname rent al te gemakkelijk voor van alles en nog wat naar Den Haag (of naar de Nederlandse ambassade in Paramaribo) om ons te zeggen wat er moet gebeuren en om ons te helpen, nog voordat wij het zelf hebben geprobeerd. Wij eten letterlijk uit de hand van Den Haag! Dit is natuurlijk een algemene opmerking die niet voor ieder individu of voor elke organisatie geldt. Maar gegeven het voorgaande, waarom zou premier Rutte of wie dan ook zich dan nog geroepen moeten voelen om aan ons Surinamers excuses aan te bieden? Het is toch duidelijk dat er met die excuses niets extra te winnen is voor Nederland?!

De PALU begrijpt de mensen ook wel die excuses eisen voor het Nederlandse slavernij verleden, vooral vanwege de diepe sporen die dat heeft nagelaten. Tegen hen zeggen we ‘Laat de worsteling met het verleden vooral iets zijn van HUN geweten. Laten WIJ Surinamers het verleden nemen als vertrekpunt voor een eigen ontwikkeling, in eigen hand, in ons onafhankelijk Suriname.