Home Suriname VES wil brede discussie over New SurFin NV

VES wil brede discussie over New SurFin NV

47
0
ves-wil-brede-discussie-over-new-surfin-nv

foto


De oprichting van het staatsbedrijf New SurFin NV heeft ook onder de leden van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) voor beroering gezorgd. De organisatie heeft president Chan Santokhi in een brief om een brede nationale discussie gevraagd over het nieuwe staatsbedrijf.

De VES is voorstander van het oprichten van nieuwe organisatie als de economische en sociale ontwikkeling van het land daarmee beter kan worden bevorderd. De economistenvereniging valt over de wijze waarop de NV is opgericht en over de bemensing van het instituut.

Het aantrekken van risicodragende buitenlands kapitaal, al dan niet van diaspora afkomstig, verdient de nodige prioriteit, schrijft de VES. “Dat kan echter alleen succesvol worden gestimuleerd indien het voldoet aan de eisen van goed bestuur waarin transparantie, openheid en accountability noodzakelijke voorwaarden zijn.”

De organisatie zegt dat de oprichting van New SurFin NV geen schoonheidsprijs verdient en de nieuwe organisatie ondanks de mogelijk goede motieven, heeft bevlekt. De VES zegt dat zij het op prijs zou stellen als het nieuwe bedrijf vanwege het belang voor de economie een eerlijke kans krijgt. “Daarom kan dit niet met de mantel der liefde worden bedekt maar moeten we met een adequate corrigerende aanpak het vertrouwen terug proberen te winnen. De plooien kunnen in deze niet in besloten kring worden gladgestreken.”

Volgens de VES zal uit een brede discussie blijken wat de meest gerede weg is ter voortzetting of bijstelling van de huidige opzet van New SurFin NV. De vereniging is bereid daartoe haar bijdrage te leveren.