Home Suriname ‘Wapens voor het volk’ voor corruptiebestrijding

‘Wapens voor het volk’ voor corruptiebestrijding

36
0
‘wapens-voor-het-volk’-voor-corruptiebestrijding

foto


Het is een waar feit dat corrupte activiteiten uit onze samenleving moeten worden verbannen. De eerste eis tot corruptiebestrijding is transpiratie m.b.t. good government. Dat begint bij politieke verantwoordelijkheid te nemen en die te delen met de burgers. 

Corruptie heeft altijd een bepaalde vorm van machtsmisbruik in zich. Daarom wordt corruptie historisch gezien als belangenverstrengeling, patronage, vriendjespolitiek (nepotisme), privileges van elites, gebrek aan moraal en voor systeemkritiek. Deze veelvormige betekenis maakt de bestrijding ervan complex.

Corruptie is overal in de wereld een groot probleem. In een Europees onderzoek in 2002 -De Strijd tegen corruptie-schreef de Europese onderzoekscommissie: “Geschat wordt dat corruptie alleen de Europese economie 120 miljard euro per jaar kost, bijna evenveel als de jaarlijkse begroting van de Europese Unie.”

Het overgrote deel van het volk is deze vorm van corruptie beu.

Men schreeuwt om eerlijkere maatregelen.

Wat is nodig om te veranderen?

Echte politieke wil, is een essentiële voorwaarde om efficiënte nationale hervormingen te bewerkstelligen op langer termijn. Prioriteiten hierin stellen leidt tot bewustwording inzake corruptieproblemen op elk maatschappelijk niveau. Dit is nodig om het belang van het democratisch systeem te behouden, economie te bevorderen en het sociale vangnet te vergroten voor de kansarme. 

Je kunt als regering aangeven hoe belangrijk het is om corruptie uit te bannen, gewoonweg omdat dit wereldwijd een eis is geworden die men aan een regering stelt. (Zie ook de OAS en VN-anti corruptie maatregelen) Alleen roepen en aangeven zonder directe politieke beleidsmaatregelen zal gunstig zijn voor de overkant van de oceaan, omdat men daar onze grondstoffen goedkoop wil en nu eindelijk kan gaan onderhandelen omdat deze regering op papier voldoet aan corruptiebestrijding.

Maar als een regering zichzelf boven de wet verheft en die regels alleen top-down laat gelden, voor het volk of politieke tegenstanders, dan klopt er iets niet in mijn ogen.

Op het moment is belangenverstrengeling openbaar aanwezig. Voorbeelden van patronage en nepotisme, in de huidige politiek, worden gewoon openbaar in de media gepubliceerd of het de normaalste zaak van de wereld is. We kennen allemaal voorbeelden van politici die zich privileges toe-eigenen die in onze ogen niet mogen. Op dit moment worden zelfs diverse democratische regels geschonden. De mensen die niet achter het huidig regeringsbeleid staan van deze regering en dat durven aangeven, worden monddood en machteloos gemaakt. Zij worden zelfs openbaar, als stoorzender betiteld en gezien. De politie moet daardoor harder optreden en mag meer geweld gebruiken.

In de diverse onderzoekrapporten geeft men aan dat het volk moet opstaan om tegen deze corruptie te strijden. Maar het koloniaal patronage patroon, houdt dat tegen. Want hoe komen we dan aan onze vergunningen? Hoe krijgen we dan nog grond toegewezen? Hoe komen we dan aan een baan die broodnodig is om te kunnen overleven? Hoe kan ik dan als ondernemer starten/overleven?

Je bent in Suriname op je eigen politiek netwerk aangewezen om vooruit te komen. Zo haalt men ook de stemmen naar zich toe. Hiermee wordt ook de politieke tweedeling vergroot. Daardoor is men bang voor ambtenaren die niet op deze regering hebben gestemd. Hierdoor kan het blijven voortbestaan dat bepaalde mensen op posities, in het openbaar bestuur, zichzelf en hun vriendjes blijven bevoordelen. En dit is het grote probleem.

We kunnen onze kinderen nog zo goed opvoeden, wil ik als moeder, dat zij vooruitkomen in de maatschappij, dan zal ik dit corrupt gedrag moeten accepteren voor het welzijn van mijn kinderen. Zo zal geen enkele politieke partij eronderuit komen dat hun eigen mensen meedoen aan corruptie.Wat kunnen we als burgers dan nog doen om tegen corruptie te strijden?


Als eerste: Meewerken en eisen van transparantie van good government.   

Transparantie m.b.t. beleid en staatsschulden kan ik sinds kort, niet meer allemaal openbaar vinden. Je kunt als regering aangeven dat we financieel in zwaar weer zijn gekomen, door de acties van de vorige regering, maar een onderzoekjournalist en ook een leek, kan dit nu niet meer controleren of de huidige regering hierover de waarheid spreekt. Zo kan fake nieuws te veel invloed krijgen op de gedachtegangen van het volk zonder echte feiten (angst politiek).

Als tweede: Laat de regering, niet de verantwoordelijkheid m.b.t. controle van corruptie alleen bij het politieapparaat leggen. Dat gaat neigen naar een politiestaat en hiermee gaat altijd onderdrukking van burgers of bepaalde burgers mee gepaard.

Hiermee moet het duidelijk zijn dat het anti-corruptie beleid een ‘Top-Bottom’ aanpak verdient. Omdat politieke gezagsdragers niet ““untouchable” mogen zijn. Doe wat jezelf zegt.

.

Marie-Louise Vissers.

mawinisuriname@gmail.com