Home Suriname DNA-leden plaatsen kanttekeningen aanbesteding LVV

DNA-leden plaatsen kanttekeningen aanbesteding LVV

45
0
dna-leden-plaatsen-kanttekeningen-aanbesteding-lvv

foto


Vijf Assembleeleden (allen VHP’ers) hebben vragen gesteld aan de president over een aanbesteding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om de Arawarrasluis te renoveren. Zij stellen dat onderhoud van en de reparatie van alle kunstwerken voorkomende op primaire wegen, rivieren of kanalen onder de jurisdictie van Openbare Werken valt. Vier bedrijven hebben meegedaan aan de openbare aanbesteding. De raming van LVV voor dit werk is SRD 11.235.900. Het schijnt dat het werk gegund is aan een aannemer die veel hoger heeft ingeschreven dan het geraamde bedrag.

Aan de openbare inschrijving op 11 januari hebben deelgenomen:

1. N.V. Sakira inschrijvingsbedrag SRD 11.788.500

2. A + Quality inschrijvingsbedrag SRD 13.138.000

3. FMM Dahoe inschrijvingsbedrag SRD 17.669.500

4. R. Balwantgir inschrijvingsbedrag SRD 26.983.100

Volgens informatie van de Assembleeleden is op 27 januari 2021 in de vergadering van de Onderraad gunningen en aanbestedingen goedgekeurd om dit werk uit te voeren. Mahinder Jogi, Dew Sharman, Nisha Jhakry, Stephen Madsaleh, en Roy Mohan stellen de volgende vragen aan de president.

– Kunt u aangeven waarom bovengenoemde openbare aanbesteding gehouden is door het ministerie van LVV en niet door het ministerie van Openbare Werken conform haar taakstelling.

– Is het juist dat het ministerie van Openbare Werken reeds eerder een bestek klaar had om dit werk openbaar aan te besteden.

– Kunt u aangeven of het werk reeds gegund is aan een aannemer.

– Kunt u aangeven welke aannemer voor de uitvoering van het werk zoals vervat in het bestek LVV-CT/RW 02-20 in aanmerking is gekomen.

– Kunt u aangeven wat de argumenten zijn geweest van de minister van LVV om het werk doen gunnen aan een bepaalde aannemer.

– Kunt u aangeven of de argumenten aangedragen door de minister van LVV in de Onderraad vergadering van 27 januari 2021 met betrekking tot de gunning van boven genoemd werk op waarheid berusten.

– Is het juist dat in het bestek het bieden van bankgarantie niet vereist was.

– Kunt u aangeven waarom het ministerie van LVV voorbij is gegaan aan de inschrijvingsbedragen zoals aangegeven door N.V. Sarika en A + Quality.

– Is het misschien u bekend dat de aannemer aan wie het werk gegund is op 27 januari 2021 reeds na de inschrijving op 11 januari 2021 begonnen is met de mobilisatie werkzaamheden, om te komen tot uitvoering van het project zoals bovengenoemd bestek is aangegeven.

– Kunt u aangeven wat de redenen kunnen zijn welke de aannemer in kwestie aanleiding heeft gegeven voor directe mobilisatie na de inschrijving van 11 januari 2021 welke gehouden werd op het ministerie van LVV.