Home Suriname World Wetlands Day zet zoetwater in schijnwerpers

World Wetlands Day zet zoetwater in schijnwerpers

41
0
world-wetlands-day-zet-zoetwater-in-schijnwerpers

foto


‘Wetlands en water’ is het thema dat is gekoppeld aan World Wetlands Day 2021. Vandaag zet het thema wetlands als bron van zoetwater in de schijnwerpers. Het thema moedigt tegelijkertijd aan om acties te ondernemen om de wetlands te herstellen en hun verlies te stoppen. We worden geconfronteerd met een groeiende zoetwatercrisis die mensen en de Aarde bedreigt.

Wereldwijd wordt meer zoetwater gebruikt dan de natuur kan aanvullen. De mens vernietigt het ecosysteem waarvan water en al het leven het meest afhankelijk is, wetlands. De campagne voor 2021 benadrukt de bijdrage van wetlands aan de kwantiteit en kwaliteit van zoetwater op Aarde.

Wetlands en water zijn met elkaar verbonden in een onafscheidelijke co-existentie die essentieel is voor het leven, het welzijn en de gezondheid van de Aarde en haar bewoners. De wereld zou genoeg water kunnen hebben voor de natuur en de mensheid als de mens stopt met het vernietigen en begint met het herstellen van wetlands. De oproep op deze dag is: dam geen rivieren af en haal niet teveel uit watervoerende lagen; Pak verontreiniging aan en maak zoetwaterbronnen schoon; Verhoog waterefficiëntie en gebruik wetlands verstandig; Integreer water en wetlands in ontwikkelingsplannen en hulpbronnenbeheer.

Suriname heeft verschillende wetlands en heeft de Ramsar Conventie in 1985 geratificeerd. De conventie voorziet in het behoud en duurzaam gebruik van watergebieden die van internationale betekenis zijn; in het bijzonder als woongebied van watervogels. Het Coppename Monding Natuurreservaat waar trekvogels hun voedsel en overwinteringsplaats vinden, is opgenomen op de Ramsar-lijst. Suriname’s bekendste wetland is het Bigi Pan natuurgebied met een oppervlakte van 68.000 hectare kustgebied.

Wetlands zijn volgens de Ramsar Conventie natuurlijke of kunstmatige, permanente of tijdelijke, moeras of waterrijke gebieden die zoet, brak of zout zijn, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer dan 6 meter is.