Home Suriname Nogmaals: Tarief van de vermogensbelasting

Nogmaals: Tarief van de vermogensbelasting

52
0
nogmaals:-tarief-van-de-vermogensbelasting

foto


In mijn artikel op Starnieuws van 24 januari 2021 getiteld: Suriname kent vanaf 1944 vermogensbelasting, heb ik tot mijn verrassing zowel uit binnen- als buitenland talrijke reacties ontvangen.

Er is mij terecht  door enkele deskundigen op gewezen dat het tarief van de vermogensbelasting niet acht promille bedraagt, maar drie promille.

Ik wijs erop dat ik voor mijn artikel de laatst bijgewerkte versie op de website van DNA gebruikt heb en daarin stond in artikel 14 lid 1 vermeld: “De belasting bedraagt Sf. 8.- voor elk geheel bedrag van Sf. 1.000,- begrepen in de belastbare som.”

Na onderzoek is mij gebleken dat het oorspronkelijk tarief tweemaal is gewijzigd.

De eerste keer bij Wet van 27 december 2002 (S.B. 2002 no. 107). Deze geeft aan dat artikel 14 lid 1 komt te luiden alsvolgt: “De belasting bedraagt Sf. 3.- voor elk geheel bedrag van Sf. 1.000,- begrepen in de belastbare som.”

En de tweede keer bij Wet van 16 november 2004 (S.B. 2004 no. 152), die aangeeft dat artikel 14 lid 1 komt te luiden alsvolgt: “De belasting bedraagt 3 0/00 (drie promille) van de belastbare som.”

De wijzigingswetten stonden wel in de aanhef van de wet vermeld, maar de tekst was niet gewijzigd waardoor het misverstand ontstaan is.

Resumerende kan gezegd worden dat het huidige tarief voor de vermogensbelasting 3 0/00 (drie promille) van de belastbare som bedraagt.

Carlo Jadnansing