woensdag, december 12, 2018

President betrekt bedrijfsleven bij uit crisis halen land

0
Share
President Chan Santokhi, ondersteund door enkele ministers, heeft maandag met het bedrijfsleven gesproken over de economische situatie. Hij vindt het belangrijk om in overleg met alle maatschappelijke groeperingen Suriname uit de crisis te halen. Er is maandag gesproken met de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Associatie van Fabrieken in Suriname (ASFA) en de Vereniging van Cambiohouders in Suriname. Over een week vindt er een vervolggesprek.  
 
Santokhi zegt dat het belangrijk is om zeker voor de komende zes maanden gezamenlijk het hoofd te bieden aan de financiële crisis, waarna ook andere mogelijkheden gecreëerd zullen worden om de economie te verduurzamen. “Niemand zal erbij gebaat zijn als wij niet uit deze crisis komen,” laat de president optekenen via de Communicatie Dienst Suriname. 
Bryan Renten, voorzitter VSB heeft de president op het hart gedrukt om de Sociaal Economische Raad nieuw leven in te blazen en ook het tripartiet overleg te heractiveren. Hij vindt dat deze organisaties een wezenlijke bijdrage kunnen leveren bij het nemen van maatregelen ter herstel en verduurzaming van de economie.
Remy Bailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders in Suriname, is het met de president eens dat een stabiele koers betere garanties biedt voor het herstel en de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse economie. Bailal juicht het toe dat de regering de groep zal betrekken bij het aanpakken van vraagstukken. Tijdens het gesprek heeft hij de situatie geschetst zoals het voor de cambiohouders eruitziet. Daarnaast heeft hij enkele voorstellen opgesomd voor de regering die kunnen helpen om de economie te herstellen. Hij zegt dat het in het verleden vaak is gebeurd dat de doelgroep werd uitgenodigd voor gesprekken, maar dat de voorstellen niet werden meegenomen.
De regeringsleider heeft aangegeven dat hij samen met alle betrokkenen ervoor wil zorgen dat de economie herstelt en verduurzaamd wordt. Gelet op de huidige Covid-19 situatie zegt Santokhi dat goede communicatie heel belangrijk is. Hij nodigt daarom de stakeholders uit om gezamenlijk het hoofd te bieden aan dit probleem.
Related Posts
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *